Tạo động lực đột phá cho đổi mới mô hình tăng trưởng

author 06:15 23/02/2023

(VietQ.vn) - Doanh nghiệp cần tăng cường tổ chức xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách, giải pháp để phát triển mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tạo động lực đột phá cho đổi mới mô hình tăng trưởng.

Theo Bộ KH&CN, thời gian qua, với vai trò là trung tâm điều phối, liên kết với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và doanh nghiệp về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ đã triển khai thực hiện quản lý thống nhất, tăng cường gắn kết giữa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo với phát triển kinh tế-xã hội đất nước; phân bổ nguồn lực phù hợp để giải quyết những vấn đề có tính chất liên ngành, liên vùng, bảo đảm cho việc phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Bộ KH&CN cùng với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phối hợp trong điều phối, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của các tổ chức khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế; đẩy mạnh hoạt động đánh giá, định giá công nghệ, định giá tài sản trí tuệ; thẩm định và có ý kiến về công nghệ các dự án đầu tư theo hướng ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ khuyến khích chuyển giao, thân thiện môi trường; tăng cường, phối hợp quản lý hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Bên cạnh đó, Bộ cũng phối hợp các bộ, cơ quan trung ương rà soát, điều chỉnh, xây dựng cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm đẩy mạnh liên kết hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại các vùng kinh tế trọng điểm để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương, vùng, xây dựng, thực hiện đo lường đổi mới sáng tạo cấp địa phương.

Ảnh minh hoạ

Đồng thời, Bộ tổ chức triển khai các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia theo các định hướng phát triển nghiên cứu khoa học ưu tiên; định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ; định hướng hoạt động hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học là các chủ thể nghiên cứu mạnh.

Đổi mới cơ chế, tăng cường chính sách ưu đãi đặc thù để xây dựng thành công mô hình Viện Khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) - mô hình Viện nghiên cứu ứng dụng hàng đầu theo đúng định hướng Chính phủ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã đề ra.

Cũng theo Bộ KH&CN, trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần tăng cường tổ chức xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách, giải pháp để phát triển mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tạo động lực đột phá cho đổi mới mô hình tăng trưởng.

Doanh nghiệp cần thúc đẩy việc xây dựng, liên kết và phát triển các Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các mạng lưới đổi mới sáng tạo, mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo khác trong và ngoài nước; xây dựng chính sách, cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng cơ chế hợp tác công-tư trong đầu tư mạo hiểm cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng với đó, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp khuyến khích doanh nghiệp thành lập các trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Việt Nam.

Các tổ chức khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học cần nghiên cứu xây dựng chính sách, giải pháp để các tổ chức khoa học và công nghệ trở thành hạt nhân nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Bộ định hướng quy hoạch hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam để định hướng các nhiệm vụ đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước, tạo mối liên kết giữa các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp, củng cố hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang