Thông báo của Philippine về thực phẩm chế biến

author 15:55 20/06/2022

(VietQ.vn) - Philippines thông báo dự thảo Lệnh hành chính của Bộ Y tế về các quy tắc và quy định sửa đổi cấp phép cơ sở thực phẩm và đăng ký thực phẩm chế biến, các sản phẩm thực phẩm khác, đồng thời bãi bỏ Lệnh Hành chính số 2014-0029.

Lệnh này nhằm mục đích: Sửa đổi một số quy định của Lệnh Hành chính số 2014-0029 trong việc cấp phép cho cơ sở thực phẩm và đăng ký các sản phẩm thực phẩm để áp dụng hệ thống mới phù hợp với luật, chương trình, chính sách quốc gia hiện hành và phù hợp tiêu chuẩn quốc tế đã được thông qua và thông lệ tốt nhất; Tuân thủ các mục tiêu của Quy định số 8792 hoặc “Luật thương mại điện tử năm 2000” và bất kỳ luật liên quan nào khác;

Để phù hợp với yêu cầu của Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau theo ngành của ASEAN (viết tắt là MRA) đối với hệ thống kiểm tra và chứng nhận về vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn. Mục đích của quy định: Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.

 Ảnh minh họa.

Đồng thời, Ai Cập thông báo ban hành Quyết định số 9/2021 của Giám đốc Cục An toàn thực phẩm quốc gia (NFSA) về việc xử lý lô hàng thực phẩm nhập khẩu thuộc diện thông quan tạm thời.

Quyết định này quy định đối với lô hàng thực phẩm nhập khẩu thuộc diện tạm thời cho thông quan gồm các nội dung sau: Nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị nhập khẩu và Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia; Thủ tục thông quan tạm thời; Xử lý vi phạm đối với lô hàng thực phẩm nhập khẩu; Đình chỉ hoặc hủy bỏ việc cấp phép nhập khẩu thực phẩm.

Giảm thời gian giải phóng lô hàng thực phẩm nhập khẩu theo quy định tạm thời thông quan, nhằm tạo thuận lợi cho thương mại. Mục đích của quy định: Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang