Đồng Nai: Thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

author 06:00 10/01/2023

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025.

Để hỗ trợ thúc đẩy việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) thông qua việc áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025.

Kế hoạch đã đặt ra các mục tiêu cụ thể giai đoạn 2022 - 2025 để thực hiện như: đến năm 2025, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu chuyển đổi số được cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; được kết nối với các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số; Tối thiểu 1.000 doanh nghiệp SMEs/năm được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp; Phấn đấu đến năm 2025 có 20% doanh nghiệp thuộc tỉnh và trên 10% doanh nghiệp SMEs trên địa bàn tỉnh hoàn thành chuyển dịch lên nền tảng số.

Kế hoạch hướng đến bao gồm các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các doanh nghiệp có nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện, trường có các công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

 Ảnh minh họa.

Nhằm mục đích hỗ trợ, triển khai đẩy nhanh việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch đã đưa ra 03 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện gồm: Nhóm nhiệm vụ tuyên truyền, truyền thông; Nhóm nhiệm vụ Hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số; Khen thưởng, vinh danh các doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu.

Để việc theo dõi, triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị bộ, ngành, địa phương tổ chức triển các nội dung của Chương trình trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hiện, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai Kế hoạch này đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Cục Thuế; Cục Hải quan; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Hội Tin học tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể hàng năm, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thông qua Sở Thông tin và Truyền thông để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang