Tiếp cận, áp dụng ISO 45001:2018 - doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực

author 09:40 03/05/2024

(VietQ.vn) - Để hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, các doanh nghiệp ngày càng đầu tư, chú trọng vào việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, thể hiện rõ nét nhất là việc áp dụng Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 như một cách để quản lý và giảm thiểu rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, giảm thiểu các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tăng cường hiệu suất của nhân viên trong môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Khi triển khai áp dụng ISO 45001, các doanh nghiệp đạt được kết quả, hiệu quả trên nhiều mặt.

Hình ảnh diễn tập sơ cấp cứu tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại HEVI.

Cụ thể, về khoa học và công nghệ, doanh nghiệp chứng tỏ được khả năng quản lý các rủi ro, cơ hội và cải tiến kết quả thực hiện về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, ngăn ngừa thương tật, đau ốm liên quan tới công việc và cung cấp nơi làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe.

Về kinh tế - xã hội và môi trường: Thông qua áp dụng ISO 45001, doanh nghiệp chủ động, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu luật định và các yêu cầu khác về quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp; phòng tránh rủi ro về pháp lý và các khiếu nại về an toàn lao động, môi trường lao động, đảm bảo người lao động tham gia sản xuất, ngăn ngừa hạn chế các tổn thương và bệnh tật cho người lao động,… góp phần phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Về kết quả, hiệu quả đối với doanh nghiệp: Giúp loại bỏ mối nguy, giảm thiểu rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp bằng việc thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa có hiệu lực, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động; Giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và rủi ro bị xử phạt về an toàn, vệ sinh lao động…; Giảm thời gian dừng máy và chi phí gián đoạn hoạt động sản xuất, bao gồm khắc phục sự cố thiết bị; Giảm chi phí bảo hiểm; Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ luân chuyển lao động: Nâng cao uy tín với khách hàng, chuỗi cung ứng và cơ quan pháp luật... Những lợi ích này sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững, nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại HEVI là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì carton các loại. Nhận thức được tầm quan trọng của an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, doanh nghiệp đã tham gia nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 và Hệ thống quản lý Kinh doanh liên tục cho các Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam”.

Sau hơn 10 tháng triển khai áp dụng ISO 45001:2018, Công ty đã được Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) đánh giá, cấp Giấy chứng nhận phù hợp ISO 45001:2018.

Đạt được chứng nhận ISO 45001 thể hiện tính hiệu lực, cải tiến liên tục trong áp dụng hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài việc sản xuất, cung cấp ra thị trường sản phẩm đạt chất lượng, việc áp dụng có hiệu lực, hiệu quả hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cũng góp phần nâng cao thoả mãn của khách hàng và các bên liên quan. Bằng cách cho điểm 20 tiêu chí liên quan đến áp dụng hệ thống quản lý ISO 45001 tại công ty, một số kết quả ban đầu được thể hiện qua Hình 1 như sau:

Hình 1: Kết quả đánh giá việc áp dụng ISO 45001 tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại HEVI

Việc áp dụng ISO 45001 tại Công ty bước đầu mang lại kết quả tích cực nhất định. Theo đó, Công ty đã chứng tỏ được khả năng quản lý rủi ro, cải tiến kết quả thực hiện về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, ngăn ngừa thương tật và đau ốm liên quan tới công việc, cung cấp nơi làm việc an toàn.

Quan trọng hơn, việc nâng cao nhận thức về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động nhằm giúp họ có khả năng nhận biết rõ mối nguy và giảm thiểu rủi ro bằng việc thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa có hiệu lực, giúp người lao động yên tâm trong hoạt động sản xuất.

Trần Khánh Vũ – Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang