Tổng cục TCĐLCL phát động thi đua: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập

author 06:27 26/06/2020

(VietQ.vn) - Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, kế thừa những thành tích quý báu đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh kêu gọi công chức, viên chức và người lao động cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục.

Sự kiện: CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Trần Văn Vinh chính thức phát động phong trào thi đua trong toàn Tổng cục “Đổi mới, nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế” giai đoạn 2020- 2025 tại Hội nghị Điển hình tiên tiến của Tổng cục diễn ra ngày 25/6 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc đánh giá cao thành tích của các tập thể, cá nhân Tổng cục đã đạt được trong 5 năm qua.

Các phong trào thi đua tiêu biểu

Trong 5 năm qua (2015-2019), các phong trào thi đua yêu nước hàng năm được Tổng cục TCĐLCL triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả.

Theo Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh, Tổng cục luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên quán triệt tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, luôn coi công tác thi đua là đòn bầy nhằm tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng cục.

“Hàng năm, Tổng cục đều ban hành Kế hoạch công tác, trong đó xác định rõ những việc trọng tâm cần làm, phân công rõ ràng tới từng đơn vị trực thuộc Tổng cục để tổ chức thực hiện”, ông Vinh cho biết.

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh phát động phong trào thi đua của Tổng cục TCĐLCL giao đoạn 2020-2025. 

Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ KH&CN cùng đại diện các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2019. 

Trong giai đoạn 5 năm (2015-2019), Tổng cục đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua tiêu biểu cụ thể như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hợp tác – Hội nhập- Sáng tạo- Thành công; Đổi mới, nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; Xây dựng công đoàn - Cơ quan vững mạnh; Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả; "Giỏi việc nước -Đảm việc nhà; Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh khoa học và công nghệ vào cuộc sống giai đoạn 2018-2020; Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025…

Thi đua khen thưởng là động lực phát triển

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh khẳng định, công tác thi đua khen thưởng nói chung, trong lĩnh vực TCĐLCL nói riêng có vị trí, vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá kết quả đạt được của các phong trào thi đua, ông Vinh cho biết, trong những năm qua, công tác TĐKT của Tổng cục đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nề nếp, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động TCĐLCL nói riêng, KH&CN nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Công tác xây dựng VBQPPL, hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, hoạt động quản lý về đo lường, hoạt động quản lý chất lượng và các hoạt động khác cơ bản đã hoàn chỉnh và đồng bộ và được đẩy mạnh, tăng cường hơn trong hoạt động quản lý chuyên ngành.

Bà Lê Ngân Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng Bộ KH&CN công bố khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc của Tổng cục giai đoạn 2015-2019. 

Trong 5 năm (2015-2019), Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp đã xem xét, khen thưởng những tập thể và cá nhân của Tổng cục có thành tích xuất sắc:
- Tổng cục vinh dự là một trọng 18 tập thể được vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới".
- Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho Tổng cục, Huân chương Lao động hạng Ba cho 03 tập thể trực thuộc Tổng cục; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 cá nhân và Huân chương lao động hạng Ba cho 08 cá nhân.
- 02 tập thể được vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
- 04 tập thể và 04 cá nhân được vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- 28 tập thể và 146 cá nhân được vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
- 12 tập thể được vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- 96 tập thể được vinh dự tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
- 02 cá nhân được vinh dự tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 85 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và 1.063 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- 127 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc đánh giá cao những thành tích của các tập thể, cá nhân Tổng cục đã đạt được trong 5 năm qua, “Thành tích của Tổng cục đạt được có sức lan tỏa rất lớn, góp phần cổ vũ tinh thần hăng hái thi đua và nhiệt huyết trong thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc nhấn mạnh, việc làm tốt công tác Thi đua, khen thưởng sẽ có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển bền vững của kinh tế – xã hội đất nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng của Tổng cục thời gian vừa qua.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc biểu dương Lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL đã có những đóng góp to lớn và trở thành gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Tổng cục những năm qua.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc trao Cờ Thi đua của Bộ KH&CN cho hai đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua là Văn phòng Tổng cục và Vụ Hợp chuẩn Hợp quy. 

 

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh biểu dương các tập thể điển hình tiên tiến của Tổng cục.

Ông Trương Hồng Dương - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ KH&CN và Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh biểu dương 10 cá nhân điển hình tiên tiến của Tổng cục.

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh đã phát động phong trào thi đua của Tổng cục trong giai đoạn 2020-2025. Theo đó, tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ KH&CN phát động “Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh khoa học và công nghệ vào đời sống” và phong trào thi đua của Tổng cục “Đổi mới, nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”, phấn đấu đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Gắn phong trào thi đua khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của Tổng cục, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Tổng cục, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Tổng cục, thi đua chào mừng 60 năm ngày thành lập Tổng cục.

Tiếp tục cải cách và chuẩn hóa thủ tục, quy trình xét duyệt và đề nghị khen thưởng; Tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công, coi cải cách hành chính là khâu đột phá để thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tổ chức và người dân. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thi đua tiếp tục đẩy mạnh phát triển các mô hình, các chương trình cải tiến năng suất, chất lượng để giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, vượt qua khó khăn, thách thức của đại dịch Covid 19.

Tổng cục TCĐLCL vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ(VietQ.vn) - Tổng cục TCĐLCL là một trong 4 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của Bộ KH&CN. Với thành tích này, Tổng cục TCĐLCL vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Thanh Uyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang