Nhiều đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN được nhận cờ thi đua của Chính phủ

author 16:23 05/06/2017

(VietQ.vn) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 571/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đươc vinh danh vì những đóng góp chung cho sự nghiệp phát triển KT-XH đất nước

Theo đó, 04 đơn vị trực thuộc Bộ được nhận cờ thi đua của Chính phủ gồm: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ; Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật; Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước.

Đây là những đơn vị đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong năm 2016, các đơn vị trên đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Thể hiện sinh động trên nhiều mặt, cả về quản lý nhà nước, dịch vụ..., phủ rộng trên khắp mọi miền cả nước.

Với các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình, 04 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với Bộ, với Chính phủ, đặc biệt là trong điều kiện như hiện nay góp phần vào các hoạt động quan trọng nhất thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, mới đây Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được vinh tại "Vinh Quang Việt Nam 2017". Cùng với thế đi lên của đất nước, ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đặc biệt là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ngày càng đóng vai trò quan trọng, là công cụ đắc lực giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo sự công bằng trong buôn bán, giao dịch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường. Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong năm qua đã luôn được đổi mới và hội nhập sâu rộng để kịp thời phục vụ, trang bị hành trang cho doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Đăng Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang