Từ 1/3/2021, tiến hành tổng điều tra kinh tế trên cả nước

author 13:49 01/03/2021

(VietQ.vn) - Từ ngày 1/3/2021, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước đối với các đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, ngành kinh tế nhằm đánh giá tổng thể hoạt động kinh doanh.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là một trong những cuộ tổng điều tra, được triển khai 5 năm 1 lần, có quy mô lớn và phức tạp nhất của ngành thống kê, tập trung vào 3 mục đích chính:

Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước từ ngày 1/3/2021 

Một là, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu.

Hai là, cung cấp tư liệu biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) và các chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê.

Ba là, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh, phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; xây dựng dàn mẫu chủ về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Tổng điều tra kinh tế sẽ được áp dụng đối với các đối tượng, gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã (bao gồm các chi nhánh và địa điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp); cơ sở sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Nội dung điều tra gồm, thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất kinh doanh; các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam;

Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; về kết quả và chi phí sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, cuộc tổng điều tra kinh tế trước đó được thực hiện vào năm 2017.

Thời gian thu thập thông tin điều tra kinh tế

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1.3.2021 đến hết ngày 30.5.2021. Đối với các tỉnh, thành phố có từ 8.000 doanh nghiệp trở lên, thời gian thu thập thông tin chậm nhất đến ngày 31.8.2021;

Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Thời gian thu thập thông tin từ ngày 13.2021 đến hết ngày 30.4.2021.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể: Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1.7.2021 đến hết ngày 30.7.2021;

Đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1.7.2021 đến hết ngày 30.7.2021.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang