Tiền thu từ xổ số được TP. Hồ Chí Minh dùng làm gì?

author 11:47 27/12/2016

TP cho biết đã chấp thuận chủ trương bố trí nguồn vốn thu được từ xổ số để quận huyện thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, chống ngập, nạo vét sông…

Mỗi năm TP.HCM thu hàng ngàn tỷ đồng từ bán vé số. Hình minh họa.

UBND TP.HCM va có văn bn gi S Tài chính, Kho bc nhà nước TP cùng các s ngành liên quan v ch trương đầu tư t ngun thu hot động x s kiến thiết TP cp cho qun, huyn qun lý.

Theo đó, TP cho biết đã chp thun ch trương b trí ngun vn nói trên để qun huyn thc hin các d án thuc lĩnh vc giáo dc, y tế, chng ngp, no vét sông… Tuy nhiên, TP yêu cu qun huyn rà soát để không b trí trùng vi các d án đã được hưởng ngun vn khác.

Đồng thi TP cũng giao S Kế hoch và Đầu tư cùng S Tài chính hướng dn UBND các qun, huyn hoàn tt th tc đầu tư, và tham mưu cho UBND TP b trí vn phân cp có mc tiêu cho các qun huyn theo quy định.

Theo báo cáo kinh doanh 3 quý ca Công ty TNHH mt thành viên X s kiến thiết TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm đơn v này đã đạt doanh thu 4.745 tđồng, trong đó doanh thu t kinh doanh x s chiếm 4.540 t, tương ng mi ngày thu v khong 16,8 t, li nhun trước thuế đạt 622 t.

Trong thi gian này công ty đã phát hành và bán ra gn 36 triu vé s và dành ra 2.452 tđể tr thưởng, như vy mi ngày công ty chi gn 9,1 t tr thưởng. Công ty ước tính doanh thu c năm 2016 sđạt 6.252 t, trong đó chi phí tr thưởng khong hơn 3.200 t và li nhun trước thuế là hơn 800 t.

Theo Infonet

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang