Áp dụng ISO 3834 tại Công ty TNHH AM Industries Việt Nam

author 06:58 23/12/2020

(VietQ.vn) - Theo Tổng Giám đốc Công ty TNHH AM Industries Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Thanh, từ khi áp dụng ISO 3834 đã giúp công ty tăng trưởng và hạn chế những rủi ro trong quá trình sản xuất, tạo động lực để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Công ty TNHH AM Industries Viet Nam là công ty 100% vốn đầu tư của Úc với những sản phẩm chính bao gồm: Dụng cụ nhà bếp, bể chứa nước bằng thép, lắp dựng nhà thép tiền chế, gia công kết cấu thép xây dựng, gia công kết cấu thép cơ khí, kết cấu thép và các sản phẩm kim loại khác.

Trước khi áp dụng ISO 3834 các sản phẩm của công ty thường xuyên bị lỗi phải xử lý lại. Năng suất chất lượng sản phẩm chưa đạt như mong muốn. 

Do vậy, căn cứ vào tình trạng của công ty, các chuyên gia tư vấn của Trung tâm Thông tin Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm) đã tiến hành các công việc: tư vấn, đào tạo, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tại công ty. Cụ thể, các chuyên gia của Trung tâm đã phối hợp cùng các bộ phận tiến hành soạn thảo tài liệu và mẫu biểu công việc cần thiết theo yêu cầu tác nghiệp của Công ty, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834. Hướng dẫn áp dụng thử các mẫu biểu công việc, tiến hành đánh giá sự phù hợp của các mẫu biểu, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống biểu mẫu.

Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ cho các thành viên Ban ISO nhằm nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834. Tiến hành soạn thảo các tài liệu viện dẫn và biểu mẫu công việc cần thiết theo yêu cầu của Công ty. Hướng dẫn các thành viên Ban ISO xây dựng các quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn công việc.

Tổ chức Đào tạo, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng tới các thành viên trong ban ISO. Các thành viên Ban ISO có trách  nhiệm hướng dẫn nhân viên trong bộ phận thực hiện tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834.

Thực hiện hướng dẫn các thành viên Ban ISO cách thức đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834, xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống tài liệu đã ban hành và áp dụng tại Công ty sau đó đưa ra báo cáo đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834.

Kết hợp cùng các thành viên Ban ISO dựa vào báo cáo đánh giá nội để phát hiện điểm không phù hợp (nếu có) so với yêu cầu tác nghiệp và tiêu chuẩn ISO 3834, hướng dẫn cách thức khắc phục sai lỗi cùng các hành động phòng ngừa tương ứng. Xác định được chức năng nhiệm vụ chính của Công ty, theo đó xác định quá trình cần thực hiện trong Hệ thống quản lý chất lượng (gồm các quá trình hoạt động quản lý, quá trình hỗ trợ,..).

Áp dụng ISO 3834 tại Công ty TNHH AM Industries Việt Nam

 Áp dụng ISO 3834 giúp doanh nghiệp cơ khí nâng cao năng suất.

Sau khi áp dụng ISO 3834, Công ty TNHH AM Industries Việt Nam đã xây dựng hoàn thiện sổ tay chất lượng để giới thiệu về Công ty, về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, có bổ sung các nội dung và yêu cầu của ISO 3834. Cuốn sổ tay chất lượng còn thể hiện cam kết của lãnh đạo Công ty trong việc cung cấp các nguồn lực cần thiết để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng hàn ISO 3834. Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận trong Công ty. Sổ tay chất lượng viện dẫn các thủ tục/quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng và giới thiệu cơ cấu của hệ thống văn bản.

Công ty cũng xây dựng bổ sung và áp dụng các quy trình và biểu mẫu kèm theo như: quy trình hàn, quy trình kiểm soát điều phối viên hàn, quy trình gia nhiệt trước, trong và sau khi hàn... Các công việc của từng cá nhân, từng bộ phận trong công ty nói chung và bộ phận hàn nói riêng đã được chuẩn hóa theo đúng quy trình, giảm thiểu những hành động không phù hợp làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Công ty đã xây dựng hoàn thiện các hướng dẫn công việc. Đây chính là tài liệu mô tả chi tiết công việc cụ thể được thực hiện tại các khâu nhất định và phạm vi áp dụng của hướng dẫn công việc được xác định bởi phạm vi thủ tục liên quan. Các bộ phận đưa thêm hồ sơ, tài liệu liên quan đến hàn vào hồ sơ chất lượng của bộ phận mình. Nhờ đó kết quả công việc hàng ngày, đảm bảo các công việc được kiểm soát chặt chẽ.

Việc áp dụng Hệ thống QLCL hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834 đã thực sự trở thành công cụ đắc lực trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH AM Industries Việt Nam. Mọi hoạt động về quản lý chất lượng đã được chuẩn hóa từ đó giúp lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng hơn trong công tác quản lý và điều hành, giúp nhân viên trong doanh nghiệp dễ dàng hơn trong thực hiện công việc, giảm bớt được các cuộc họp giữa lãnh đạo và nhân viên trong việc xử lý từng vụ việc không đáng có.

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang