Áp dụng TCVN ISO 9001 - đồng bộ hiệu quả cải cách hành chính các cấp

author 06:34 12/01/2022

(VietQ.vn) - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Việc áp dụng ISO trong hoạt động của UBND cấp xã là khâu quan trọng để đồng bộ hiệu quả cải cách hành chính các cấp.

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai Kế hoạch số 2033/KH-UBND về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đến năm 2021 và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, với nhiệm vụ được UBND tỉnh Phú Thọ giao là cơ quan chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND huyện hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phân bổ đủ nguồn lực kinh phí để thực hiện kế hoạch, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, đôn đốc cơ sở trong quá trình thực hiện.

UBND cấp huyện, xã đã thực hiện nghiêm túc việc ban hành kế hoạch xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn đến năm 2021; thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã.

 Ảnh minh họa.

Các đơn vị tư vấn được lựa chọn đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, trách nhiệm theo hợp đồng ký kết; tổ chức tập huấn nhận thức chung, giới thiệu về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, trình tự, các bước xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và các nội dung khác có liên quan.

Đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tại 225 xã, phường, thị trấn những nội dung công việc cụ thể: Đánh giá tình hình, thực trạng tại UBND cấp xã; lập kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ cho từng xã; hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo xây dựng HTQLCL (Ban chỉ đạo ISO);

Hướng dẫn xây dựng tài liệu HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gồm: Mô hình HTQLCL; chính sách chất lượng; mục tiêu chất lượng; bảng tổng hợp phân tích bối cảnh và quản trị rủi ro; hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản; hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội;

Hướng dẫn đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo; hướng dẫn sự không phù hợp và hành động khắc phục; quy trình quản lý các hoạt động nội bộ; các quy trình giải quyết thủ tục hành chính..., đảm bảo 100% thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Sau khi được hướng dẫn trực tiếp các cán bộ, công chức tham gia đã thực hiện đảm bảo các quy trình.

Hiện, 225/225 UBND cấp xã đã hoàn thành công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015, đồng thời đang thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL đã được công bố.

Việc triển khai Kế hoạch số 2033/KH-UBND được các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt, sát sao. 100% nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã đều được triển khai nghiêm túc, trách nhiệm và hoàn thành đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Để nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cấp xã, thời gian tới, UBND cấp xã cần chỉ đạo nghiên cứu, vận dụng tiêu chuẩn vào áp dụng trong hoạt động thực tiễn của địa phương. Nâng cao nhận thức cán bộ, công chức về hệ thống quản lý chất lượng, tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã.

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các phần mềm trong giải quyết công việc. Tuân thủ quy trình giải quyết TTHC; thường xuyên rà soát các quy trình giải quyết TTHC, đảm bảo quy trình chuẩn hóa, kết nối liên thông với nhau. Lấy hiệu quả việc áp dụng ISO là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của cán bộ công chức, các bộ phận của UBND xã.

Xác định áp dụng ISO là việc vận dụng công cụ làm việc khoa học, do vậy cán bộ, công chức cấp xã cần rèn luyện nâng cao năng lực bản thân, chuẩn hóa công cụ để mang lại hiệu quả cho công việc, phục vụ công tác cải cách hành chính cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị hành chính công.

 An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang