Các ngành công nghiệp, thương mại tại TP.HCM có sự khởi sắc

author 06:40 30/04/2023

(VietQ.vn) - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, trong tháng 4 năm 2023, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt khoảng 95.853 tỷ đồng, tăng 12,2% so tháng trước (trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 8,7%, dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 5,0%, dịch vụ du lịch lữ hành tăng 10,1%, dịch vụ khác tăng 21,9%) và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023 tại TP.HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 359.581 tỷ đồng, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Các ngành công nghiệp, thương mại tại TP.HCM có sự khởi sắc

 Các ngành công nghiệp, thương mại tại TP.HCM có sự khởi sắc.

Về tình hình thực hiện vốn đầu tư công, TP đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm là 43.443,336 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương là 14.996,981 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 28.446,355 tỷ đồng.

Tính đến 21/4/2023, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP đã giải ngân là 2.020 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 4,9% tổng số vốn giao, trong đó: vốn ngân sách TP giải ngân là 1.792 tỷ đồng, đạt 6,8% tổng số vốn giao; ngân sách Trung ương giải ngân là 227 tỷ đồng, đạt 1,5% tổng số vốn giao.

Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 170.020,817 tỷ đồng, 36,20% dự toán năm và bằng 96,77% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa: 126.930,656 tỷ đồng, đạt 39,23% dự toán, bằng 97,76% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 43.090 tỷ đồng, đạt 29,55% dự toán, bằng 93,98% so cùng kỳ.

Trong 4 tháng đầu năm, các ngành công nghiệp, thương mại có sự khởi sắc, đặc biệt là du lịch, vận tải hành khách tăng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe và y tế, giáo dục, an sinh xã hội được chú trọng triển khai. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn TP được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng; Hoạt động đối ngoại được tổ chức hiệu quả với các hoạt động gặp gỡ, tiếp đón quốc tế; Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện nghiêm.

Hoàng Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang