Chuyển đổi, triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

author 06:30 06/07/2020

(VietQ.vn) - Đây là một trong 9 nội dung trọng tâm được Sở Y tế Hà Nội đưa ra để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chỉ số hài lòng đối với chất lượng cung ứng dịch vụ y tế công

Sở Y tế Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch với 9 nội dung trọng tâm nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chỉ số hài lòng đối với chất lượng cung ứng dịch vụ y tế công. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính là mục đích chính của kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Sở Y tế Hà Nội năm 2020 và các năm tiếp theo.

9 nội dung trọng tâm được Sở Y tế tập trung thực hiện đó là, tuyên truyền, phổ biến về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân thường xuyên giao dịch tại bộ phận một cửa; niêm yết công khai, đầy đủ thủ tục hành chính về tại nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và trên cổng hoặc trang thông tin điện tử.

Định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, trong đó chú trọng lĩnh vực phát sinh nhiều giao dịch, các lĩnh vực thường xuyên có hồ sơ quá hạn, các lĩnh vực có nhiều nhóm thủ tục hành chính liên thông. Từ việc đối thoại với cá nhân, tổ chức sẽ kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Ảnh minh họa 

Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính; tập trung rà soát các quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức khảo sát, điều tra, đo lường sự hài lòng và thu nhận ý kiến của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Việc đánh giá phải công khai, minh bạch, khách quan để chỉ ra được những yếu kém trong cung cấp dịch vụ công nhằm đưa ra được các giải pháp khắc phục kịp thời.

Chuyển đổi và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; kịp thời điều chỉnh để đáp ứng được việc chỉ đạo, điều hành trong cung cấp dịch vụ công.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của bộ phận Một cửa của Sở Y tế. Bố trí kinh phí, đầu tư trang thiết bị và nâng cấp các thiết bị làm việc tại nơi tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tạo sự thoải mái cho người dân, tổ chức đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng trong giải quyết công việc hành chính và kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra trong cung cấp dịch vụ công; xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định; những cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, tiêu chực trong thực thi nhiệm vụ.

Để thực hiện hiệu quả những nội dung này, ngay tại Sở Y tế sẽ thực hiện rà soát thủ tục hành chính để đề xuất giảm thời gian giải quyết hồ sơ. Bố trí cán bộ có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng giao tiếp tốt để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ. Chủ động hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp, chi tiết về hồ sơ và trình tự giải quyết; tạo điều kiện tối đa để thực hiện các thủ tục hành chính nhanh và thuận lợi. Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính để người dân dễ dàng tiếp cận. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo đúng lộ trình.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang