Đắk Lắk: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính

author 06:27 03/05/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính năm 2022.

Mục đích nhằm đánh giá tình hình duy trì, hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính tại các cơ quan hành hính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Thu thập đề xuất, kiến nghị, hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện;

Đề xuất các giải pháp, phương thức hoạt động có hiệu quả hơn và việc áp dụng, duy trì HTQLCL trong cơ quan hành hính nhà nước; Tổng hợp báo cáo tình hình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Về yêu cầu, hoạt động kiểm tra phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, minh bạch; Chọn kiểm tra ngẫu nhiên từ 03 - 05 quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại mỗi đơn vị được kiểm tra.

 Ảnh minh họa

Qua kiểm tra rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác duy trì, hiệu lực, hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành hính nhà nước trên địa bàn tỉnh; có kết luận rõ ràng, cụ thể về hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị được kiểm tra.

Về nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, 2 đơn vị;

Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Sự tuân thủ của cơ quan, đơn vị đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục và các quy định có liên quan khác; Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và quá quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng; Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp; Hoạt động cải tiến trong HTQLCL.

Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL; Việc công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc TCVN ISO 9001:2015, đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có); Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang