Đắk Nông: Tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001

author 07:00 30/03/2019

(VietQ.vn) - Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Nông phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ Kỹ thuật cao tổ chức 02 Khóa tập huấn nghiệp vụ xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020.

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ Kỹ thuật cao tổ chức 02 Khóa tập huấn nghiệp vụ xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 năm 2019 cho các đối tượng là cán bộ, công chức của 37 đơn vị gồm các Sở, ban, ngành, các Chi cục, Ủy ban nhân dân cấp huyện/thị (từ ngày 11 - 14/3); cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn (từ ngày 19 - 22/3). Với các nội dung sau:

   - Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; So sánh sự thay đổi giữa tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;

   - Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015;

   - Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL và cấp chứng chỉ.

Thông qua Khóa tập huấn nhằm chuyển đổi việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL từ phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; Xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; Hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính và cung cấp dịch vụ có chất lượng, tạo sự hài lòng cho người dân.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang