Điều kiện để được mua nhà ở xã hội là gì?

authorLan Ninh 07:30 16/12/2016

(VietQ.vn) - Điều kiện để mua nhà ở xã hội được quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở 2014 và hướng dẫn bởi Điều 23 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Sự kiện: Tư vấn pháp luật vietq

Các đối tượng được quy đinh tại Khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở 2014 phải đáp ứng được 3 điều kiện sau:

1. Điều kiện khó khăn về nhà ở : 

- Trường hợp chưa có nhà ở tức là:

+ Chưa có nhà ở và đang phải ở nhờ, thuê, mượn nhà ở của người khác hoặc có nhà ở nhưng đã bị Nhà nước thu hồi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã bị giải tỏa để cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp và không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở khác;

Điều kiện để được mua nhà ở xã hội là gì

Điều kiện để được mua nhà ở xã hội là gì? Ảnh minh họa 

 + Chưa được Nhà nước giao đất ở theo quy định của PL về đất đai

+ Chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc chưa được mua, thuê, thuê mua NOXH tại các dự án khác.

+ Chưa được tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

- Trường hợp đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở chật chội hoặc bị hư hỏng, dột nát tức là:

+ Có nhà ở là căn hộ chung cư nhưng diện tích bình quân của hộ gia đình dưới 10 m2 sàn/người.

+ Có nhà ở riêng lẻ diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người và diện tích khuôn viên đất thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở.

+ Có nhà ở riêng lẻ bị hư hỏng, diện tích khuôn viên đất thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở.

Những người dân nào được mua nhà ở xã hội?(VietQ.vn) - Hiện nay, có 8 đối tượng được mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014.

 2.  Điều kiện về cư trú:Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này”.

3. Điều kiện về thu nhập thấp:

+ “Đối với đối tượng thu nhập thấp quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở năm 2014 thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

+ Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đối tượng bảo trợ xã hội phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn nơi cư trú. Học sinh, sinh viên chỉ được phép giải quyết chỗ ở theo hình thức cho thuê.

+ Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này”.

+ Trường hợp thuê mua nhà ở thì phải thanh toán lần đầu bằng 20% giá trị của nhà ở và phần giá trị còn lại theo Hợp đồng đã ký kết.

Riêng Trường hợp đối tượng là hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội để ở do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể mà không phải áp dụng 3 điều kiện trên.

Luật sư Trịnh Anh Dũng

Văn phòng luật sư Trịnh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang