Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai tài trợ đợt 2 dự án FIRST

authorMinh Hà 11:53 08/09/2016

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai tài trợ đợt 2 của Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (dự án FIRST).

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Dự án FIRST triển khai tài trợ đợt 2 bao gồm 3 hợp phần. Hợp phần 1a: Thu hút, khuyến khích các nhà khoa học, chuyên gia giỏi nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam hỗ trợ và hợp tác với các tổ chức khoa học, nhà nghiên cứu và DN ở trong nước để triển khai thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo chuyển giao tri thức. Kinh phí tài trợ cho các tiểu dự án của hợp phần 1a là không vượt quá mức kinh phí tối đa tương đương với 200.000 đô la Mỹ và thời gian nhận hồ sơ trước ngày 27/9/2016.

 Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai tài trợ đợt 2 dự án FIRST . Ảnh ST

Hợp phần 2a với mục đích sẽ hỗ trợ các tổ chức KH&CN công lập (GRI) thực hiện thành công dự án chuyển đổi theo định hướng thị trường, tự chủ và phát triển bền vững. Các tổ chức nghiên cứu công lập thuộc sở hữu của Nhà nước được thành lập hoạt động có pháp nhân độc lập tự chủ hoặc trực thuộc các tổ chức quản lý của Nhà nước (các Bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học). Kinh phí không quá hoặc tối đa tương đương với 4 triệu đô la Mỹ (4.000.000 USD) và thời gian nhận hồ sơ trước ngày 3/10/2016.

Hợp phần 2b2 sẽ hỗ trợ các Nhóm Hợp tác thực hiện đề xuất triển khai các dự án kinh doanh khả thi dựa trên các kết quả nghiên cứu về KH&CN, các ý tưởng sáng tạo giữa các DN, các viện nghiên cứu và các trường đại học. Dự án FIRST sẽ tài trợ theo phương thức có đối ứng và không vượt quá 50% khoản kinh phí thực hiện Đề xuất tương ứng với số tiền tối đa không quá ba triệu đô la Mỹ (3.000.000 USD). Phần kinh phí đối ứng còn lại sẽ do Nhóm Hợp tác trực tiếp đóng góp. Thời gian Dự án nhận hồ sơ trước ngày 4/10/2016.

Chương trình này được triển khai từ đầu tháng 9/2016. Dự án FIRST sẽ bắt đầu mở tài trợ đợt 2 năm 2016 cho các nhóm nghiên cứu hợp tác và tổ chức KH&CN công lập về KH&CN và đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn quốc. Đây là những khoản tài trợ thuộc Tiểu Hợp phần 2b2 của Dự án FIRST.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang