Hải Phòng: Duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, đẩy mạnh cải cách hành chính

author 19:23 24/08/2023

(VietQ.vn) - Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về Thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.

Mục tiêu và yêu cầu của Kế hoạch nhằm áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) để đẩy mạnh cải cách hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công tốt nhất phục vụ tổ chức, công dân trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo thành phố. 

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001: 2015; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và kiên định, bền bỉ thực hiện của mỗi tập thể, cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Đánh giá thực trạng việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL ISO 9001: 2015 để tiếp tục hoàn thiện, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; mở rộng hệ thống HTQLCL ISO 9001: 2015; tạo điều kiện cho chuyển đổi số, áp dụng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI, 5S trong tổng thể các hoạt động của Sở. Đồng thời, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, đơn vị, cá nhân trong duy trì, cải tiến quy trình xử lý công việc một cách khoa học, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện đạt hiệu quả cao….

 Ảnh minh họa.

Cũng theo Kế hoạch, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm thường xuyên chủ động và phối hợp thực hiện nhiệm vụ áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL ISO 9001: 2015 trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; đồng thời, có những sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001: 2015.

Các nội dung chính Kế hoạch đề ra trong năm 2023 có thể kể đến như: Công bố HTQLCL ISO 9001: 2015 (tách Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ thành đơn vị độc lập trong áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2015); Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục; Đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân; Tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL; Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức về HTQLCL ISO 9001:2015 cho công chức, viên chức thuộc Sở; Rà soát, xây dựng, sửa đổi, mở rộng/thu hẹp HTQLCL ISO 9001:2015; Tổng kết công tác thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001: 2015 năm 2023…

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Hải Phòng giao Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015 của Sở có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL ISO 9001: 2015 trong toàn cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ. 

Đối với văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; Tham mưu lãnh đạo Sở rà soát, kịp thời củng cố đội ngũ công chức, viên chức là đầu mối triển khai áp dụng HTQLCL tại các phòng, đơn vị thuộc Sở; Tham mưu tổ chức phổ biến, hướng dẫn các phòng, đơn vị triển khai áp dụng HTQLCL; Tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo ISO Sở, UBND thành phố theo quy định. 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch này tại phòng, đơn vị. Duy trì thực hiện và cải tiến các quy trình, thủ tục đã xây dựng và ban hành, đảm bảo đúng quy định pháp luật và quy định của tiêu chuẩn. Chủ động rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy trình khi có sự thay đổi quy định của pháp luật liên quan đến HTQLCL. Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện HTQLCL tại đơn vị về Văn phòng Sở theo yêu cầu và thời hạn quy định.

Ngoài ra, các phòng thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nội dung của Kế hoạch này, thường xuyên tự rà soát, kiểm tra các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để đảm bảo quy trình thực hiện hợp pháp và khoa học, xem đây là nội dung đánh giá thi đua đối với từng đơn vị, cá nhân trong hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang