Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới công nghệ để tạo ra sản phẩm chất lượng

author 06:23 06/12/2021

(VietQ.vn) - Thực hiện Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai với mục tiêu cụ thể hóa nội dung Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 118/QĐ-TTg, phù hợp yêu cầu thực tiễn của tỉnh; tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao; thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.

Cụ thể, giai đoạn 2021 – 2025, đào tạo, tập huấn cho khoảng 1.000 lượt cán bộ, công chức thuộc các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố; kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới ở các lĩnh vực chủ lực, trọng điểm thông qua hình thức tại chỗ và trực tuyến; Điều tra, đánh giá hiện trạng trình độ và năng lực công nghệ 200 lượt doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực chủ yếu của tỉnh;

Hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích từ 2 đến 3 doanh nghiệp/năm tham gia Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia. Các doanh nghiệp tham gia Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia có năng suất lao động cao hơn ít nhất 1,5 lần năng suất lao động khi chưa đổi mới công nghệ.

Giai đoạn 2026 – 2030, đào tạo, tập huấn cho trên 1.500 lượt cán bộ, công chức thuộc các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố; kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý doanh nghiệp về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới ở các lĩnh vực chủ lực, trọng điểm thông qua hình thức tại chỗ và trực tuyến; Điều tra, đánh giá hiện trạng trình độ và năng lực công nghệ 300 lượt doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực chủ yếu của tỉnh.

Hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích từ 3 đến 4 doanh nghiệp/năm tham gia Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia. Các doanh nghiệp tham gia Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia có năng suất lao động cao hơn ít nhất 2 lần năng suất lao động khi chưa đổi mới công nghệ.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tổ chức đào tạo, tập huấn tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn về công nghệ, đổi mới công nghệ; Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, chuyển giao công nghệ; cập nhật thông tin, kiến thức về mô hình, giải pháp đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, cảnh báo công nghệ; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới cho các kỹ sư, kỹ thuật viên.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về đổi mới công nghệ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội, tổ chức và doanh nghiệp đối với hoạt động đổi mới công nghệ; triển khai các hoạt động tôn vinh, khen thưởng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động đổi mới công nghệ.

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và nâng cao trình độ công nghệ: Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ; Tổ chức đánh giá hiện trạng, trình độ và năng lực công nghệ một số ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu hiện trạng, trình độ và năng lực công nghệ các ngành, lĩnh vực chủ yếu của tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu thông tin về công nghệ, tìm kiếm công nghệ;

Hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh;

Tạo điều kiện, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ để tìm kiếm, chuyển giao, ứng dụng, làm chủ công nghệ mới, tiên tiến. Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ, đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cao trình độ công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ phát triển nông nghiệp nông thôn: Ứng dụng công nghệ tiên tiến, các mô hình canh tác nông nghiệp thông minh trong các lĩnh vực sau thu hoạch và chế biến sản phẩm nông nghiệp; nâng cao công nghệ tạo giống, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng và kiểm soát dịch bệnh ở quy mô lớn; Hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ việc duy trì, phát triển thế mạnh của các ngành nghề, làng nghề truyền thông.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang