Hội thảo: Phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng tiêu chuẩn 14001:2015 cho các doanh nghiệp CNHT ngành dệt may Việt Nam đáp ứng yêu cầu hiệp định cuả CPTPP và EVFTA

author 11:00 18/06/2021

(VietQ.vn) - Ngày 16/6 tại Khách sạn Hoàng Sơn Peace, Ninh Khánh, Ninh Bình đã diễn ra Hội thảo: Phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng tiêu chuẩn 14001:2015 cho các doanh nghiệp CNHT ngành dệt may Việt Nam đáp ứng yêu cầu hiệp định CPTPP và EVFTA thuộc Chương trình Phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021 do Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức.

Tham dự buổi Hội thảo có lãnh đạo Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng các chuyên gia ISO và 100 học viên đến từ doanh nghiệp CNHT ngành dệt may trong cả nước.

Tại hội thảo, các diễn giả cho biết ngày 14/09/2015 tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001:2004.

Với các doanh nghiệp ngành dệt may, ISO 14001:2015 cung cấp khuôn khổ đầy đủ cho một Hệ thống quản lý Môi trường, bao gồm:

– Cam kết và triển khai Chính sách Môi trường,

– Phân tích khía cạnh môi trường, tác động môi trường và phát triển các biện pháp kiểm soát nhằm giảm phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm,

– Xác định, hoạch định áp dụng và đánh giá sự tuân thủ với các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác mà doanh nghiệp phải tuân thủ về môi trường,

– Kiểm soát môi trường trong hoạt động tác nghiệp và điều hành,

– Xác định, chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về môi trường,

– Điều tra sự cố môi trường, kiểm soát sự không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục,

– Hoạch định trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu và đảm bảo năng lực nhân sự về quản lý môi trường,

– Trao đổi thông tin, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, đánh giá nội bộ và xem xét hệ thống quản lý.

Cùng với quá trình thực hiện các cam kết theo lộ trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là yêu cầu hiệp định CPTPP và EVFTA và các hiệp định thương mại tự do khác, việc cam kết và khả năng bảo vệ môi trường, hạn chế phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm, tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan theo ISO 14001:2015 trở thành một phần không thể thiếu trong chương trình thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp.

ISO 14001, là một trong những tiêu chuẩn hệ thống quản lý thành công nhất của ISO. Sau 19 năm kể từ khi nó được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1996, tiêu chuẩn ISO 14001 đã được xem xét và ban hành phiên bản mới năm 2004. Kể từ đó tới nay, tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 - Hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng đã được áp dụng rộng rãi tại 155 quốc gia trên toàn thế giới và 324.148 chứng chỉ đã được cấp cho các tổ chức, tăng thêm 22.526 chứng chỉ so với năm 2013 (theo Báo cáo khảo sát của ISO năm 2014).

Phiên bản mới yêu cầu phải nắm bắt được thực trạng của tổ chức hay doanh nghiệp nhằm quản lý rủi ro tốt hơn. Bên cạnh đó, phiên bản ISO 14001:2015 cũng chú trọng hơn tới vai trò của lãnh đạo đối với tổ chức hay doanh nghiệp trong công tác quản lý môi trường. Ngoài ra, sẽ có sự thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả môi trường bên cạnh việc cải tiến hệ thống quản lý.

Hội thảo: Phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng tiêu chuẩn 14001:2015 cho các doanh nghiệp CNHT ngành dệt may Việt Nam đáp ứng yêu cầu hiệp định cuả CPTPP và EVFTA

 Hội thảo: Phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng tiêu chuẩn 14001:2015 cho các doanh nghiệp CNHT ngành dệt may Việt Nam đáp ứng yêu cầu hiệp định cuả CPTPP và EVFTA.

Quản lý môi trường đóng một vai trò ngày càng tăng trong quá trình lập kế hoạch chiến lược của tổ chức. Một yêu cầu mới để hiểu bối cảnh của tổ chức đã được thiết lập nhằm xác định và tạo ra cơ hội đòn bẩy cho lợi ích của cả tổ chức và môi trường của tổ chức. Một chú ý đặc biệt dựa trên các vấn đề hoặc hoàn cảnh thay đổi liên quan đến các nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan (bao gồm cả yêu cầu điều chỉnh) và điều kiện môi trường địa phương, môi trường khu vực hoặc toàn cầu có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng bởi hoạt động của tổ chức. Một khi xác định ưu tiên, các hành động để giảm thiểu rủi ro bất lợi hoặc khai thác các cơ hội có lợi được tích hợp trong các kế hoạch hoạt động của hệ thống quản lý môi trường.

Để đảm bảo sự thành công của hệ thống, một điều khoản mới đã được thêm vào để phân công trách nhiệm cụ thể đối với những người trong vai trò lãnh đạo nhằm thúc đẩy về quản lý môi trường trong tổ chức.

Có một sự kỳ vọng lớn ở các tổ chức nhằm cam kết tiên phong trong việc bảo vệ môi trường khỏi bị tổn hại và suy thoái, phù hợp với bối cảnh của tổ chức. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 không đưa ra định nghĩa khái niệm về “bảo vệ môi trường” nhưng lưu ý rằng nó có thể bao gồm phòng ngừa ô nhiễm, sử dụng tài nguyên bền vững, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, .v.v…

Việc nhấn mạnh đến cải tiến liên tục, từ việc cải tiến hệ thống quản lý, nhằm mục đích nâng cao kết quả hoạt động môi trường. Phù hợp với các cam kết trong chính sách của mình và trong khả năng, tổ chức sẽ giảm lượng phát thải, nước thải và chất thải tới mức quy định của tổ chức.

Hội thảo: Phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng tiêu chuẩn 14001:2015 cho các doanh nghiệp CNHT ngành dệt may Việt Nam đáp ứng yêu cầu hiệp định cuả CPTPP và EVFTA

Vì lý do dịch bệnh nên các đại biểu, học viên đều phải tuân thủ các khắt khe quy định phòng chống dịch từ hướng dẫn Bộ Y tế. 

Bên cạnh việc bổ sung các yêu cầu hiện tại để quản lý các khía cạnh môi trường liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mua sắm, các tổ chức sẽ cần phải mở rộng việc kiểm soát và ảnh hưởng của họ với các tác động môi trường liên quan tới việc sử dụng sản phẩm và việc xử lý hay thải bỏ sản phẩm ở cuối vòng đời. Điều này không mang ý nghĩa là yêu cầu đánh giá vòng đời sản phẩm.

Trao đổi thông tin bên ngoài và nội bộ được nhấn mạnh, được bổ sung trong việc phát triển chiến lược truyền thông. Điều này bao gồm yêu cầu về thông tin phù hợp và đáng tin cậy, và thiết lập cơ chế để mọi người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức có thể đề xuất cải tiến liên quan đến hệ thống quản lý môi trường. Quyết định trao đổi thông tin với bên ngoài được lưu giữ bởi tổ chức, tuy nhiên quyết định này cần phải tính tới thông tin phải được báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý và sự mong đợi của các bên quan tâm.

Phản ánh cuộc cách mạng trong hệ thống máy tính và điện toán đám mây để vận hành hệ thống quản lý, bản sửa đổi kết hợp thuật ngữ “thông tin được văn bản hóa” thay thế cho “tài liệu” và “hồ sơ”. Để nhất quán với tiêu chuẩn ISO 9001, tổ chức này sẽ sự linh hoạt khi xác định “thủ tục” khi nào là cần thiết để đảm bảo kiểm soát quá trình hiệu quả.

Sự thay đổi quan trọng đầu tiên liên quan đến cấu trúc của tiêu chuẩn ISO. Tương tự như thay đổi phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001, tổ chức ISO phát triển ISO Guide 83 và xuất bản Phụ lục SL 2013. Các nỗ lực để thống nhất tất cả các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý và tạo ra các cấu trúc thống nhất các tiêu chuẩn là lý do tại sao Phụ lục SL được xuất bản. Đây được coi là cấu trúc điển hình cho tất cả các tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý. Khi nói đến sự tích hợp của nhiều tiêu chuẩn, cơ cấu thống nhất này sẽ tạo thuận lợi đáng kể quá trình thực hiện.

Hội thảo cũng cho phép học viên làm việc như một đánh giá viên nhằm phát triển kỹ năng khi đánh giá nhà lãnh đạo. Xác định các yêu cầu cốt lõi theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 đối với đội ngũ lãnh đạo và cam kết nhằm cải thiện tác động môi trường.

Kết thúc hội thảo, học viên có thể áp dụng kiến thức về yêu cầu lãnh đạo theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 để chuẩn bị và tiến hành đánh giá hoạt động quản lý cấp cao tại doanh nghiệp mình.

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang