Kiên Giang: Tăng cường đo lường gắn với hoạt động doanh nghiệp

author 06:33 24/08/2021

(VietQ.vn) - Kiên Giang đặt mục tiêu khuyến khích xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động của doanh nghiệp.

Sự kiện: CHUYÊN ĐỀ: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 996

Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021.

Mục tiêu của kế hoạch là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho cán bộ tham gia hoạt động đo lường của các cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp; khuyến khích xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp cho sự phát triển của hoạt động đo lường; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động của doanh nghiệp; hỗ trợ 30 doanh nghiệp thử nghiệm mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, chi phí cấp dấu định lượng hàng hóa gói sẵn.

Để thực hiện kế hoạch, trong năm 2021, UBND tỉnh dự kiến đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn về đo lường; Tổ chức khóa đào tạo về đảm bảo đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn (02 ngày, dự kiến khoảng 50 người, đối tượng là các cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc);

Tổ chức 02 khóa đào tạo hiểu biết cơ bản về cân, hiệu chuẩn và kiểm định các loại cân (01 ngày/khóa, dự kiến khoảng 120 người, đối tượng là các doanh nghiệp có sử dụng cân dùng trong mua bán trên địa bàn tỉnh); Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”;

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng chương trình đảm bảo đo lường. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thử nghiệm mẫu phương tiện đo; phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường (Hỗ trợ 10.000.000 đồng/doanh nghiệp; dự kiến 30 doanh nghiệp); Tổ chức họp, tham dự hội nghị, hội thảo; học tập kinh nghiệm việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” tại một số địa phương.

Kiểm định viên đang tiến hành kiểm định máy X Quang tổng hợp tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang. Ảnh: CTCR3 

Liên quan tới vấn đề trên, theo chuyên gia, các chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế đất nước, cũng như nhu cầu tất yếu về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế thế giới đã đặt ra những nhiệm vụ ngày càng cao cho hoạt động đo lường. Bởi đây là hoạt động quan trọng, ảnh hưởng to lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp được coi là trọng tâm tạo ra giá trị cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế. Vì vậy, phát triển hệ thống đo lường quốc gia đồng bộ, hiện đại, và nhiều phép đo (CMCs-MRA) được thừa nhận quốc tế sẽ giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp không phải mang chuẩn, thiết bị ra nước ngoài để liên kết chuẩn; hạn chế việc phải tiến hành đo kiểm tra lại các chỉ tiêu chất lượng hàng hóa khi thông quan.

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động đo lường, để tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp hơn nữa, ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đề án đang được triển khai thực hiện và hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều đột phá trong hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp thời gian tới.

Nhiệm vụ chính của Đề án 996 là hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu bảo đảm đo lường chính xác cho hoạt động của doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam…

 Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo. (Ảnh minh họa)

Cụ thể theo Đề án 996, đến năm 2025, sẽ phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng công nhận đủ 41 chuẩn đo lường quốc gia theo quy hoạch; công nhận ít nhất 200 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận; thống nhất chung định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường từ cấp quốc gia đến cấp bộ ngành, địa phương; phát triển được ít nhất 100 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít nhất 10.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường ít nhất 50.000 doanh nghiệp; triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 1.000 phòng thí nghiệm được công nhận trong cả nước cho các lĩnh vực đo lường.

Đến năm 2030 sẽ phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng công nhận ít nhất 300 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận; phát triển ít nhất 250 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít nhất 20.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường ít nhất 100.000 doanh nghiệp; áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 2.000 phòng thí nghiệm được công nhận trong cả nước cho các lĩnh vực đo lường…

Một trong những mục tiêu quan trọng phát triển hạ tầng đo lường quốc gia giai đoạn đến năm 2025, định hướng 2030 chính là phát triển đo lường Việt Nam đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội đất nước, với quy hoạch phát triển của bộ, ngành, địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp, tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đo lường nhằm huy động đa dạng các nguồn lực đóng góp phát triển hoạt động đo lường…

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang