Ngăn chặn gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

author 17:07 30/11/2021

(VietQ.vn) - Qua kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ghi nhận đa số các cửa hàng xăng dầu có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường.15/15 cửa hàng xăng dầu có sử dụng phương tiện đo trong mua bán, đã thực hiện kiểm định theo đúng quy định; chì niêm phong, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực và nguyên vẹn.

Để tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Thanh tra Sở, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp tổ chức cuộc kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì đã tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường, chất lượng mặt hàng xăng dầu năm 2021 đối với 17 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế và thành phố Bắc Giang.

Trong đó, có 15 doanh nghiệp đang hoạt động, 02 doanh nghiệp ngừng hoạt động, Đoàn kiểm tra đã thực hiện xác minh và tiến hành thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ thời gian, đúng nội dung kế hoạch đã được duyệt.

Kiểm tra thực tế 15/17 doanh nghiệp, có 01 thương nhân phân phối và 21 cửa hàng bán lẻ. Tổng số phương tiện đo tại 15/17 doanh nghiệp là 52 phương tiện đo, bao gồm 23 cột xăng RON 95; 24 cột dầu DO 0,05S; 05 cột xăng E5- RON 92.

 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra phép đo tại cột đo xăng dầu. Ảnh minh họa       

Qua kiểm tra, các cửa hàng đều chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, đã cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan về chất lượng xăng, dầu do nhà phân phối cung cấp; giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo được sử dụng tại cửa hàng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, cụ thể:

Về đo lường, qua kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, ghi nhận đa số các cửa hàng xăng dầu có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường.15/15 cửa hàng xăng dầu có sử dụng phương tiện đo trong mua bán, đã thực hiện kiểm định theo đúng quy định; chì niêm phong, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực và nguyên vẹn.

15/15 cửa hàng xăng dầu được kiểm tra thực tế, khi thực hiện phép đo có sai số kết quả đo lường xăng dầu cho phép của phương tiện đo được sử dụng để bán xăng dầu nằm trong giới hạn cho phép. Sai số được kiểm tra dao động từ – 0,7% đến 0%.

15/15 cửa hàng xăng dầu đã trang bị bình đong, ca đong và các ống đong chia độ có phạm vi phù hợp để tự kiểm tra đình kỳ đối với cột đo xăng dầu. 15/15 cửa hàng xăng dầu thực hiện việc kiểm định ban đầu đối với bình đong, ca đong. 

11/15 cửa hàng xăng dầu đã xây dựng kế hoạch thực hiện tự kiểm tra định kỳ và lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra đối với ca đong, bình đong; 4/15 cửa hàng chưa xuất trình kế hoạch tự kiểm tra định kỳ theo quy định.

Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa kiểm tra chất lượng xăng dầu.

Về tiêu chuẩn chất lượng, 15/15 cửa hàng thực hiện lấy mẫu, niêm phong và việc lưu mẫu theo quy định. Đoàn tiến hành lấy 10 mẫu xăng để phân tích chất lượng (09 mẫu xăng RON 95-III, 01 mẫu xăng E5 RON 92-II) trên địa bàn huyện Lục Ngạn và Sơn Động, thực hiện việc gửi mẫu phân tích thử nghiệm chất lượng tại Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Kết quả phân tích thử nghiệm 10 mẫu xăng phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học. Có 9/15 cửa hàng đã xây dựng quy trình kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu theo quy định. 8/15 cửa hàng đã lưu giữ tiêu chuẩn cơ sở hoặc giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm xăng dầu tại cửa hàng.

Có 05/15 doanh nghiệp chưa xuất trình được tài liệu HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 29001. Có 6/15 cửa hàng chưa xuất trình quy trình kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu. 7/15 cửa hàng chưa xuất trình tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm xăng dầu tại cửa hàng.

Công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật nhà nước. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Thông qua công tác kiểm tra góp phần chấn chỉnh các đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng các quy định pháp luật về trang bị bộ bình đong, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra định kỳ PTĐ hệ thống đo và điều kiện thực hiện phép đo; các yêu cầu về việc lưu giữ hồ sơ công bố chất lượng, việc xây dựng áp dụng HTQLCL trong kinh doanh xăng dầu.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện các quy định pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Đẩy mạnh phối hợp giữa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với UBND các huyện, thành phố trong hoạt động kiểm tra Nhà nước về đo lường và khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang