Tiêu chuẩn ISO 9001: Công cụ hữu hiệu xây dựng nền hành chính hiện đại

author 06:52 30/11/2021

(VietQ.vn) - Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) ISO 9001:2015 là một công cụ quan trọng, hỗ trợ cho các cơ quan hành chính trong việc chuẩn hóa các quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh.

Trong năm 2021, Sở KH&CN tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra tại 44 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong đó, sở phối hợp kiểm tra chung về công tác cải cách hành chính do Sở Nội vụ chủ trì tại 12 đơn vị, kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo 32 cơ quan, đơn vị. Kết quả, các cơ quan, đơn vị đều áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015. Tuy nhiên, thời gian qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cơ quan, đơn vị còn chưa quyết liệt, việc quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện, bố trí nguồn lực cho công tác ISO hành chính công còn hạn chế; việc kiểm tra giám sát ở một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên; việc công bố, công khai các quy trình ISO theo thủ tục hành chính còn chậm, chậm cập nhật, công bố các quy trình ISO đã thay đổi về mặt pháp lý.

  Lớp tập huấn về nhận thức HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý hành chính do Sở KH&CN tổ chức

Lý giải về những hạn chế, khó khăn trên, ông Nguyễn Bình Phước, Phó Giám đốc Sở KH&CN, cho biết: “Lãnh đạo cao nhất của một số ít đơn vị chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL nên chưa thật sự quan tâm trong việc chỉ đạo, đôn đốc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại đơn vị. Các cán bộ, công chức của cơ quan chưa am hiểu hết việc áp dụng các quy trình đã xây dựng và mục đích của các quy trình nên chưa áp dụng thường xuyên... Ngoài ra, văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi, bổ sung, điều chỉnh nên các quy trình tác nghiệp chưa được cập nhật và rà soát kịp thời. Quy định hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL trong việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính còn thấp, chưa tạo động lực để thúc đẩy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động này”.

Ông Phước cho biết thêm thời gian tới sở sẽ ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch duy trì áp dụng, kiểm tra ISO hành chính công tại các đơn vị trực thuộc (nếu có). Đồng thời sở sẽ gửi kế hoạch để tổng hợp theo dõi, tạo cơ sở dữ liệu để xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2022, tổ chức các khóa đào tạo HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 157 cơ quan đã xây dựng, áp dụng và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015 (bảo đảm 100% kế hoạch). Trong đó có 28 cơ quan thuộc diện bắt buộc áp dụng và 129 cơ quan thuộc diện khuyến khích áp dụng. Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2021, đến thời điểm hiện tại, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã chuẩn hóa 100% thủ tục hành chính theo TCVN ISO 9001:2015, các cơ quan ngành dọc đều đã công bố 100% thủ tục hành chính ban hành.

Ông Nguyễn Bình Phước, cho biết áp dụng HTQLCL đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm từng cá nhân, phòng, ban, qua đó lãnh đạo đơn vị có thể đánh giá về năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của công chức một cách khách quan và chính xác. Bên cạnh đó, HTQLCL còn hỗ trợ tích cực trong việc phát hiện các điểm không phù hợp so với quy định, từ đó có hành động khắc phục phù hợp hoặc có các kiến nghị cải tiến để chất lượng cung cấp dịch vụ công của đơn vị ngày càng hoàn thiện, bảo đảm các sản phẩm đầu ra luôn được kiểm soát phù hợp và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang