Nhiều cụm công nghiệp chưa có trạm quan trắc tự động để quản lý chất lượng nước thải

author 06:38 12/11/2020

(VietQ.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, hiện vẫn còn nhiều khu, cụm công nghiệp chưa có trạm quan trắc tự động nên việc quản lý chất lượng nước thải vẫn hạn chế.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đến nay Sở đã tiếp nhận, giám sát dữ liệu của 37 trạm quan trắc nước thải, 05 trạm quan trắc nước dưới đất; 02 trạm quan trắc khí thải của các khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ lớn trên địa bàn Thành phố. Trong đó, Cụm công nghiệp Nguyên Khê đã lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động nước thải truyền về Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội.

Hồi tháng 3 năm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đôn đốc các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố có hệ thống xử lý nước thải (26/43 cụm công nghiệp) khẩn trương lắp đặt hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường tự động truyền về Chi cục Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tại các cụm công nghiệp chưa đạt theo yêu cầu, do một số khó khăn trong quy định.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT, chỉ các cụm công nghiệp có lưu lượng xả thải trên 1.000m3/ng.đ thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động. Tuy nhiên, tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020) quy định tất cả các cụm công nghiệp đều thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động.

Về thời gian yêu cầu phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, thời hạn lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động là 31/12/2020. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020, ngày 23/10/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 75/TB-BTNMT gia hạn thời gian yêu cầu hoàn thành hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục đến 31/12/2021.

Ảnh minh họa 

Bên cạnh đó, một số cụm công nghiệp do các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các quận, huyện, thị xã quản lý, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, trước đây khi triển khai đầu tư trạm xử lý nước thải không có hạng mục đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động. Do vậy, việc triển khai đầu tư bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc sẽ gặp khó khăn do chưa đăng ký nguồn vốn ngân sách đầu tư công trung hạn để triển khai thực hiện bổ sung theo tiến độ kế hoạch vốn.

Trước những khó khăn này, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết sẽ đôn đốc, yêu cầu 25/26 cụm công nghiệp hoạt động ổn định đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đầu tư lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc môi trường tự động nước thải bảo đảm hoàn thành trong năm 2021. Trong đó, đối với cụm công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn các chủ đầu tư bổ sung hạng mục lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động nước thải theo quy định, hoàn thành trong năm 2021.

Đối với các cụm công nghiệp được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các đơn vị xả thải lớn, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ tập trung, tăng cường đôn đốc, giám sát yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trường lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định, hoàn thành trong quý I/2021.

Tính đến năm 2020, trên toàn quốc có 274 khu công nghiệp đang hoạt động, trong đó có 244 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm 89%. Các địa phương có số lượng khu công nghiệp lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Quảng Ninh, Bắc Ninh… Có 191/244 khu công nghiệp có trạm quan trắc tự động, chiếm 78,3%. Có 276 cụm công nghiệp có báo cáo đánh giá tác động môi trường, 160 cụm công nghiệp có hệ thống tách nước mưa và nước thải, 109 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt 15,8%, 10 cụm công nghiệp có hệ thống quan trắc tự động nước thải.

Nhiều địa phương đã chú trọng lựa chọn, thu hút các dự án công nghệ cao, dự án có tỷ lệ đầu tư về môi trường lớn, một số địa phương đã bước đầu thực hiện việc phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường trong quá trình thu hút đầu tư thông qua việc lựa chọn những ngành nghề, dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khu, cụm công nghiệp chưa có trạm quan trắc tự động nên việc quản lý chất lượng nước thải vẫn hạn chế. Ở nhiều nơi, nước thải công nghiệp vẫn là nguồn gây ô nhiễm chính tại các dòng sông. Việc tuân thủ các quy định của các doanh nghiệp còn mang tính hình thức, việc vận hành các hệ thống xử lý nước thải tập trung vẫn mang tính đối phó và chưa thực sự hiệu quả…

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang