Thông báo của Liên minh Châu Âu về sản phẩm diệt khuẩn

author 06:30 20/05/2021

(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo G/TBT/N/EU/788, Liên minh châu Âu (EU) thông báo về Dự thảo Quy định thi hành của Ủy ban về việc không phê duyệt một số hoạt chất trong các sản phẩm diệt khuẩn theo Quy định (EU) số 528/2012 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng.

Dự thảo Quy định thi hành của Ủy ban này không phê duyệt một số hoạt chất nhất định trong các sản phẩm diệt khuẩn theo Quy định (EU) số 528/2012 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu. Đối với một số tổ hợp hoạt chất/dạng sản phẩm nằm trong chương trình xem xét các hoạt chất hiện có được liệt kê trong Phụ lục II của Quy định (EU) số 1062/2014, tất cả những người tham gia đã rút lui hoặc được coi là đã rút lại sự ủng hộ của họ, và sự kết hợp hoạt chất/loại sản phẩm không nên được chấp thuận để sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn.

Mục đích của Quy định về sản phẩm diệt khuẩn (EU) số 528/2012 là cải thiện hoạt động của thị trường nội bộ EU về các sản phẩm diệt khuẩn đồng thời đảm bảo mức độ cao về sức khỏe con người, sức khỏe động vật và môi trường. Chỉ các hoạt chất diệt khuẩn và các sản phẩm diệt khuẩn đã được đánh giá và chứng minh là an toàn và hiệu quả mới được đưa ra thị trường và sử dụng ở EU. Luật này đang được thực hiện dần dần. Người tiêu dùng có thể tìm thêm thông tin trên trang web của Ủy ban EU và trang web của Cơ quan Hóa chất Châu Âu: http: //ec.europa.eu/health/biocides/policy/index_en.htm https://echa.europa.eu/regulation/biocidal -products-regulation; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Sự hài hòa.

 Ảnh minh họa.

Trước đó, Liên minh châu Âu cũng thông báo về Dự thảo Quyết định thi hành của Ủy ban (EU) sửa đổi Quy định thực hiện (EU) 2020/977 liên quan đến các biện pháp tạm thời để kiểm soát hoạt động sản xuất các sản phẩm hữu cơ, đặc biệt là giai đoạn áp dụng (Văn bản có liên quan đến EEA).

Do đại dịch COVID-19 đang diễn ra, quy định này sẽ kéo dài đến ngày 01/7/2021, các biện pháp tạm thời đã được thiết lập bởi Quy chế thực thi của Ủy ban (EU) 2020/977 và được sửa đổi bởi Quy định thực hiện của Ủy ban (EU) 2020/1667.

Quy định này kéo dài các biện pháp tạm thời liên quan đến các yêu cầu kiểm soát đối với yêu cầu sản xuất và ghi nhãn của các sản phẩm hữu cơ và một số quy trình nhất định được quy định trong Hệ thống Kiểm soát Thương mại và Chuyên gia (TRACES). Việc kéo dài này là cần thiết vì tình hình hiện tại của đại dịch COVID-19 gây ra những gián đoạn nghiêm trọng nhất định trong hoạt động của các hệ thống kiểm soát trong lĩnh vực hữu cơ sẽ tiếp tục sau ngày 1 tháng 2 năm 2021. Việc áp dụng Quy chế này sẽ được áp dụng trở lại kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021.

An Hạ

Phát triển Bộ công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng của Doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới chuyển đổi số và sản xuất thông minh(VietQ.vn) - Để bắt kịp và hòa nhập vào cuộc cách mạng 4.0, các tổ chức/doanh nghiệp cần xác định hiện trạng, đổi mới trình độ quản trị doanh nghiệp, đảm bảo sẵn sàng cơ sở nền tảng để “hấp thụ” làn sóng công nghệ mới.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang