Xử phạt 13/48 cơ sở vi phạm quy định về an toàn bức xạ hạt nhân

author 06:38 03/01/2021

(VietQ.vn) - Qua thanh tra, Cục ATBXHN đã xử phạt vi phạm hành chính với 13/48 cơ sở vi phạm quy định về an toàn bức xạ hạt nhân với tổng số tiền phạt là 128,5 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ hạt nhân (ATBXHN), trong năm vừa qua, Cục đã tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất các phương án kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức theo yêu cầu Nghị định 101/2020/NĐ-CP và Nghị định 120/2020/NĐ-CP. Triển khai công tác kiện toàn nhân sự, tuyển dụng công chức, viên chức, góp phần ổn định về tổ chức và nhân lực trong Cục.

Chủ trì soạn thảo, trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng phó sự cố phóng xạ xuyên biên giới và Thông tư số 05/2020/TT-BKHCN ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

Cục cũng đã tiến hành xử lý nhanh chóng, kịp thời, chất lượng hồ sơ cấp phép. Tính đến ngày 30/11/2020, Cục ATBXHN đã tiếp nhận qua đường bưu điện 2653 văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, giấy đăng ký, chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ nhân viên bức xạ (CCNVBX) các loại. Trong đó có 1300 hồ sơ đề nghị cấp phép, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố và chứng chỉ các loại.

Ảnh minh họa 

Ngoài ra, Cục ATBXHN đã tiếp nhận 116 hồ sơ đề nghị cấp phép nộp qua hệ thống cấp phép trực tuyến (Hệ thống ASEAN một cửa và hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục ATBXHN). Cục đã thẩm định, cấp 999 Giấp phép, 911 chứng chỉ CCNVBX và chứng chỉ hành nghề, 68 Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, phê duyệt 130 kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở. Trình lãnh đạo Bộ ký 31 Giấy phép. Trong năm 2020, khối lượng hồ sơ cấp phép tăng 12% so với năm 2019.

Thanh tra Cục đã chủ trì triển khai 11 đợt thanh tra đối với tổng số 48 cơ sở trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố. Trong đó, 40 cơ sở theo kế hoạch (hoàn thành 100% kế hoạch được Bộ trưởng phê duyệt) và 08 cơ sở đột xuất. Các Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và Cục trưởng đã ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với 13/48 cơ sở (chiếm 27% tổng số cơ sở được thanh tra). Tổng số tiền phạt là 128.500.000đ (Một trăm hai mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).

Cục ATBXHN đã triển khai và thực hiện tốt các hoạt động trong khuôn khổ điều ước quốc tế về an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân mà Việt Nam là thành viên. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương, tập trung chủ yếu vào việc nâng cao năng lực cán bộ và góp phần củng cố công tác đảm bảo an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân. Năm 2020, Cục đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch luân phiên Mạng lưới Cơ quan pháp quy hạt nhân các nước Đông Nam Á (ASEANTOM) của Việt Nam năm ASEAN 2020.

Về phương hướng hoạt động năm 2021, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Cục ATBXHN cho biết sẽ tập trung hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, tiếp tục đề xuất nhiệm vụ sửa đổi Luật Năng lượng Nguyên tử 2008; tăng cường và bảo đảm chất lượng hoạt động thẩm định cấp phép, đưa hệ thống cấp phép trực tuyến vào áp dụng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; triển khai công tác thanh tra ATBXHN theo đúng kế hoạch. Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò đầu mối trong hoạt động hợp tác quốc tế với IAEA và các đối tác quốc tế trong việc xây dựng, triển khai các dự án và hoạt động hợp tác vùng, hợp tác kỹ thuật trong nước.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang