Xử phạt Công ty TNHH Công nghệ NHONHO do vi phạm quy định chứng nhận

author 06:57 30/03/2023

(VietQ.vn) - Công ty TNHH Công nghệ NHONHO bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa với số tiền xử phạt là 35.000.000 đồng.

Kết luận thanh tra số 69 /KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thử nghiệm, chứng nhận chất lượng, chứng nhận sự phù hợp đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ những ưu điểm, tồn tại, vi phạm và hình thức xử phạt đối với Công ty TNHH Công nghệ NHONHO.

Về mặt ưu điểm, tại Công ty TNHH Công nghệ NHONHO, việc chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm đều thực hiện chứng nhận theo các phương thức quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là phù hợp quy định về đánh giá hợp quy được quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho từng loại sản phẩm (thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; phân bón, VietGap);

Thực hiện ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi nhập khẩu; thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước; nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Quá trình chứng nhận sự phù hợp đã triển khai theo đúng trình tự, thủ tục được ban hành;

Việc đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, chứng nhận nông nghiệp hữu cơ cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định, đúng trình tự, thủ tục, quy trình do công ty ban hành; hồ sơ đánh giá, chứng nhận đầy đủ theo yêu cầu; chuyên gia đánh giá đáp ứng về chuyên môn, điều kiện để thực hiện đánh giá;

Việc xây dựng kế hoạch giám sát định kỳ và thông báo cho cơ sở đã được công ty đánh giá, chứng nhận VietGAP, chứng nhận nông nghiệp hữu cơ để tiến hành đánh giá giám sát định kỳ tuân thủ theo quy định tại các quy chuẩn áp dụng; Công ty TNHH công nghệ NHONHO đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá giám sát và thu hồi kết quả chứng nhận VietGAP, chứng nhận nông nghiệp hữu cơ đối với các tổ chức, cá nhân không duy trì điều kiện theo đúng quy định;

Phòng thử nghiệm của công ty được trang bị đầy đủ thiết bị, đủ năng lực phục vụ cho việc chứng nhận, thử nghiệm theo quy định trong phạm vi đăng ký được chỉ định; Các phương pháp thử xác định các chỉ tiêu được kiểm tra đều được chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thời điểm thực hiện, các phép thử đang có hiệu lực.

Logo Công ty TNHH công nghệ NHONHO.

Về tồn tại, tại các Biên bản lấy mẫu số đều không ghi rõ thời gian cụ thể lúc lấy mẫu, người ghi Biên bản ghi nhầm lẫn giữa các phương pháp lấy mẫu; chưa ghi đầy đủ thông tin trên Biên bản lấy mẫu; nhiều Biên bản lấy mẫu thiếu xác nhận của chủ hàng hoặc không rõ thông tin khách hàng;

Việc gửi thông báo thời gian đánh chứng nhận quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trực tiếp cho khách hàng (kể từ khi ban hành quyết định thành lập Đoàn đánh giá đến khi đánh giá trực tiếp tại cơ sở) là chưa tuân thủ đúng thời gian theo hướng dẫn do Công ty TNHH công nghệ NHONHO ban hành.

Thanh tra cũng xác định vi phạm của Công ty TNHH Công nghệ NHONHO là không thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cấp giấy chứng nhận mở rộng phạm vi chứng nhận sản phẩm (cá basa) phù hợp quy trình VietGAP cho hộ ông Trần Ngọc Thuận (địa chỉ: Khu vực Lân Thạnh 2, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ); bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa với số tiền xử phạt là 35.000.000 đồng.

Thanh tra Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu công ty khắc phục tồn tại trong việc ghi biên bản lấy mẫu đã nêu ở phần kết luận, theo yêu cầu về thời gian, phương pháp lấy mẫu, thông tin khách hàng, thông tin mẫu theo đúng quy định và đảm bảo tính pháp lý trong hoạt chứng nhận sự phù hợp;

Tuân thủ đúng thời gian kể từ ngày thành lập Đoàn đánh giá đến ngày thực hiện đánh giá trực tiếp tại sơ sở được chứng nhận (chứng nhận nông nghiệp hữu cơ) và việc thành lập Đoàn đánh giá phải có từ 2 thành viên trở lên theo quy định tại Quy trình đánh giá chứng nhận do Công ty ban hành; Tuân thủ đúng quy định về thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cấp giấy chứng nhận mở rộng phạm vi chứng nhận sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang