Vi phạm quy định chứng nhận, Công ty CP chứng nhận và giám định Vinacert bị phạt 35 triệu đồng

author 09:08 22/03/2023

(VietQ.vn) - Công ty CP chứng nhận và Giám định VinaCert bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa với số tiền xử phạt là 35.000.000 đồng.

Kết luận thanh tra số 69 /KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thử nghiệm, chứng nhận chất lượng, chứng nhận sự phù hợp đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ những ưu điểm, tồn tại, vi phạm và hình thức xử phạt đối với Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert.

Cụ thể, về mặt ưu điểm, Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert có ban hành quy trình cung cấp dịch vụ thử nghiệm và thường xuyên sửa đổi, cập nhật để đảm bảo tuân thủ hệ thống các tiêu chí của quy trình ISO 17025:2017 cho phòng thử nghiệm và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có hiệu lực pháp luật;

Ban hành tài liệu hướng dẫn chứng nhận cho từng đối tượng sản phẩm theo phương thức quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (thức ăn chăn nuôi; thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản).

Nội dung dựa trên các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các văn bản pháp lý có hiệu lực (Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam, Nghị định, Thông tư); ban hành quy trình chung về chứng nhận VietGAP có sửa đổi, cập nhật theo các quy định của pháp luật có liên quan;

Các phép thử được chỉ định cho Phòng thử nghiệm trong thời gian có hiệu lực đã được tham gia chương trình so sánh liên phòng năm 2021 do Phòng phân tích đất và Môi trường (Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp) tổ chức; tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo một số chỉ tiêu trong thực phẩm do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tổ chức (năm 2019), tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo xác định chỉ tiêu hóa lý trong thực phẩm dinh dưỡng do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tổ chức (năm 2019). Như vậy, Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert đã thực hiện đúng yêu cầu quy định tại Điều 18e và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ;

Các hồ sơ thử nghiệm, hợp quy và kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa được lưu đầy đủ. Hồ sơ khớp về mặt thời gian, trình tự xử lý: Từ tiếp nhận, biên bản lấy mẫu, kết quả phân tích, kiểm tra hồ sơ, giấy chứng nhận. Các phép thử của phòng thử nghiệm đều được chỉ định và thực hiện trong thời gian có hiệu lực. Việc chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm đã tuân thủ đúng quy định của quy chuẩn áp dụng;

Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm cho cơ quan quản lý chuyên ngành theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 18e thuộc khoản 8 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Logo Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert.

Về mặt tồn tại, kết luận thanh tra nêu rõ, tại một số hồ sơ, việc lấy mẫu và ghi nhận đánh giá cảm quan mẫu chưa đảm bảo tuân thủ đúng theo TCVN 13052:2021 và TCVN 4325:2007; Chưa xây dựng kế hoạch giám sát định kỳ theo quy định; chưa thể hiện có hành động thực hiện việc giám sát đối với một số cơ sở đã được chứng nhận VietGAP theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 48/2012/TT BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ NN&PTNT.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ vi phạm của Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert. Cụ thể, công ty đã có hành vi vi phạm về việc thực hiện báo cáo định kỳ kết quả đánh giá sự phù hợp năm 2021 cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y) không đúng thời hạn quy định tại khoản 2 điều 18e thuộc khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Về xử phạt, Công ty CP chứng nhận và Giám định VinaCert bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa với số tiền xử phạt là 35.000.000 đồng.

Thanh tra Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu Công ty CP chứng nhận và Giám định VinaCert phải thực hiện giám sát định kỳ trong hoạt động chứng nhận VietGap theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ NN&PTNT.

Khắc phục việc lấy mẫu và ghi nhận đánh giá cảm quan trong biên bản lấy mẫu để đảm bảo quy định theo tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động lấy mẫu chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm thức ăn chăn nuôi; Tuân thủ đúng quy định về thời hạn báo kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang