Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoạt động thanh tra các kỳ thi

authorHòa Dương 10:43 26/10/2016

(VietQ.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi. Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 28/10/2016.

Sự kiện: Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Theo đó, quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi bao gồm: Thi tuyển sinh vào trung học phổ thông, thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thi tuyển sinh để đào tạo trình độ đại học; thạc sĩ; thi/kiểm tra (gọi chung là thi) hết học phần, học kỳ, hết năm học; thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; thi học sinh giỏi; Xét tuyển vào trung học cơ sở, trung học phổ thông; xét tuyển để đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; xét tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Việc tổ chức thực hiện và đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án (gọi chung là luận văn, luận án) trong các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học (gọi chung là cơ sở giáo dục đại học).

Thông tư này áp dụng đối với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Thanh tra Sở GD&ĐT; cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác thực hiện các chương trình giáo dục thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến các kỳ thi theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

 Thanh tra kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Ảnh minh họa

Nội dung thanh tra các kỳ thi gồm: Thanh tra công tác chuẩn bị thi, thanh tra công tác coi thi, thanh tra công tác chấm thi, thanh tra việc chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện của Hội đồng thi.

Nội dung thanh tra công tác xét tuyển, xét tốt nghiệp gồm: Thanh tra công tác chuẩn bị xét tuyển, Thanh tra công tác xét tuyển, Thanh tra việc nhập học và kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển, Thanh tra việc xét, công nhận tốt nghiệp.

Nội dung thanh tra việc tổ chức thực hiện và đánh giá luận văn, luận án gồm: Thanh tra điều kiện tổ chức thực hiện luận văn, luận án; tổ chức đánh giá luận văn, luận án.

Thanh tra các kỳ thi được tiến hành theo kế hoạch hoặc đột xuất. Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch hằng năm do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Giám đốc Sở GD&ĐT; giám đốc đại học quốc gia, đại học vùng, hiệu trưởng/viện trưởng/giám đốc cơ sở giáo dục đại học phê duyệt.

Thi giáo viên dạy giỏi ở Nghệ An, hơn 30% trượt vòng thi lý thuyết(VietQ.vn) - Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc THCS của tỉnh Nghệ An vừa có kết quả, số thí sinh không vượt qua vòng kiểm tra năng lực chuyên môn khá cao với tỷ lệ 33%.

Thanh tra các kỳ thi được tiến hành theo kế hoạch hoặc đột xuất. Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch hằng năm do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Giám đốc Sở GD&ĐT; giám đốc đại học quốc gia, đại học vùng, hiệu trưởng/viện trưởng/giám đốc cơ sở giáo dục đại học (gọi chung là hiệu trưởng) phê duyệt. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thi, xét tuyển, xét tốt nghiệp, tổ chức thực hiện và đánh giá luận văn, luận án; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng giao.

Hoạt động thanh tra các kỳ thi được thực hiện trước, trong quá trình tổ chức hoặc sau khi kết thúc kỳ thi.

Cuộc thanh tra do Thanh tra Bộ GD&ĐT quyết định tiến hành thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Cuộc thanh tra do Thanh tra Sở GD&ĐT quyết định tiến hành thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 16, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP.

Cuộc thanh tra do Hiệu trưởng quyết định tiến hành không quá 30 ngày; trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày.

Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.

Hòa Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang