Có thể tách thửa đối với đất nông nghiệp không?

author 15:05 05/05/2017

(VietQ.vn) - Việc tách thửa đất nông nghiệp là còn tuỳ thuộc vào tình hình sử dụng ở địa phương đang sinh sống.

Sự kiện: Tư vấn pháp luật vietq

Độc giả Trần Tiến Lộc (Hưng Yên): Theo Luật đất đai 2013 khoản 2 điều 143 cũng như Khoản 4 điều 144 đều có quy định về mức tối thiểu tách thửa đối với đất phi nông nghiệp. Nhưng mình tìm hoài không thấy quy định về tách thửa đối với đất nông nghiệp? Có chăng mình chỉ tìm thấy hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp (tức là tối đa, không phải tối thiểu). Vậy phải chăng luật đất đai chưa quy định cụ thể về tách thửa đất nông nghiệp?

Có thể tách thửa đối với đất nông nghiệp không?

Việc tách thửa đất nông nghiệp là còn tuỳ thuộc vào tình hình sử dụng ở địa phương. Ảnh minh họa 

Trả lời:

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thì không quy định về việc diện tích tổi thiểu đối với đất nông nghiệp. Như vậy, có thể hiểu là việc tách thửa đất nông nghiệp là tuỳ thuộc vào tình hình sử dụng ở địa phương đó. Tuy nhiên Quyết định cá biệt riêng của một số UBND tỉnh của từng địa phương thì có quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất nông nghiệp.

Bị mất giấy phép lái xe, khi cảnh sát giao thông kiểm tra có bị phạt không?(VietQ.vn) - Tại thời điểm cảnh sát giao thông kiểm tra, người điều khiển phương tiện phải xuất trình được giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển.

Ví dụ: Quyết định 54/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2009/QĐ-UBND quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với trường hợp của bạn, bạn có thể tra cứu Quyết định của UBND tỉnh nơi bạn sinh sống xem có hay không.

Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự

 
 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang