video hot

Công nghệ 'tân trang' đồng ho đo nước cũ thành đồng hồ mới

10:39 06/01/2020

Vietq.vn - Theo định kỳ, đồng hồ đo nước cho hộ gia đình sẽ được thay mới, nhưng với người dân ở Thái Thụy, Thái Bình lại được thay bằng đồng hồ 'tân trang' - tức là tua lại số mà trên biên bản bàn giao thì lại vẫn là mới.

video liên quan

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang