Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

author 08:02 27/09/2014

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VIII chính thức khai mạc. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Mặt trận phải “chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các vị khách quốc tế cùng 1008 đại biểu đã tham dự Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có phát biểu chỉ đạo, định hướng 4 nội dung mà MTTQ Việt Nam cần tiếp tục triển khai quyết liệt trong thời gian tới. Đó là tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở mục tiêu chung của mỗi người Việt Nam là giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, cuộc sống của nhân dân ấm no hạnh phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ trong những năm tới là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Mặt trận Tổ quốc, tbt nguyễn phú trọng, Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội VIII MTTQ VN. Ảnh: TTXVN

“Mặt trận cần phát huy dân chủ, thân ái trao đổi bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cho rằng MTTQ cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận

Để thực hiện những nhiệm vụ đó, Tổng Bí thư cho rằng MTTQ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hóa.

Các phong trào cần chú ý đáp ứng đúng những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của dân, giải quyết những vấn đề sát sườn của dân; đoàn kết, tập hợp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng, giám sát, bảo vệ Đảng và Nhà nước; tham gia quản lý xã hội, góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Trong phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VII Nguyễn Thiện Nhân đã nêu bật bối cảnh đòi hỏi MTTQ phải “đoàn kết - dân chủ - đổi mới” như chủ đề của Đại hội.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. “Việt Nam đang trực tiếp đối mặt với nguy cơ xâm phạm chủ quyền quốc gia, lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế. Tự do và an ninh hàng hải quốc tế bị đe dọa”, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ nhấn mạnh.

Bên cạnh những thành tựu, kinh nghiệm trong gần 30 năm đổi mới vẫn còn những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Sự đa dạng về điều kiện sống, nhu cầu và lợi ích khác nhau giữa các tầng lớp nhân dân đòi hỏi Mặt trận phải “thực sự lắng nghe, cầu thị và cởi mở” để tiếp tục tạo đồng thuận xã hội trong tình hình mới.

“Bối cảnh tình hình mới của thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động, đáp ứng yêu cầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện sứ mệnh cao cả của mình…”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Tại Báo cáo chính trị của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VII trình bày tại Đại hội, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng nêu rõ, gần đây, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, đất nước phải đối mặt với thách thức gay gắt, có mặt nghiêm trọng.

“Trên tinh thần đó, Đại hội nêu cao quyết tâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường, trí tuệ, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững hòa bình, chủ quyền quốc gia, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”, ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.

Hiệp thương cử 383 ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VIII

Trong phiên làm việc chiều 26/9, đại biểu Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII nghe, thảo luận và thông qua Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Đại hội đã hiệp thương số lượng ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VIII là 383 người. 100% đại biểu tại Đại hội đã nhất trí hiệp thương cử 383 ủy viên tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ khóa VIII.

Theo Tiền phong


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang