Hoạt động TCĐLCL tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, chống gian lận thương mại

author 13:44 09/07/2017

(VietQ.vn) - Ông Đoàn Văn Bắc, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2 cho rằng việc đẩy mạnh hoạt động TCĐLCL sẽ góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, hạn chế các hành vi gian lận thương mại.

Nhân kỷ niệm 55 ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trả lời câu hỏi của Phóng viên Chất lượng Việt Nam, ông Đoàn Văn Bắc, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2 về vai trò, vị trí của hoạt động TCĐLCL đối với doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung. Theo ông Đoàn Văn Bắc, trải qua 55 năm hình thành và phát triển, hoạt động TCĐLCL đã hỗ trợ rất nhiều cho các tổ chức, doanh nghiệp và có những bước đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hệ thống TCVN (Tiêu chuẩn Quốc gia) và QCVN (Quy chuẩn Quốc gia) đã được ban hành tạo cơ sở quan trọng cho việc quản lý nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tăng sức cạnh tranh, tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu của các doanh nghiệp. Các chuẩn đo lường được công nhận, đảm bảo tính liên kết chuẩn của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đo lường, các phòng hiệu chuẩn/kiểm định của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cả nước với chuẩn đo lường quốc gia. Đây là cơ sở kỹ thuật quan trọng, đảm bảo tính thống nhất và chính xác đối với hoạt động đo lường trong phạm vi của cả nước và hội nhập kinh tế quốc tế đem lại hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Không những vậy, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cũng được thực hiện rộng khắp cả nước, góp phần bảo đảm công bằng trong giao nhận, mua bán và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Hoạt động đánh giá sự phù hợp ngày càng đi vào nề nếp: hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố chuẩn hợp, công bố hợp quy được thực hiện rộng khắp cả nước; ngày càng nhiều phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được công nhận phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Văn phòng TBT Việt Nam đã được thành lập, thực hiện các chức năng thông báo, trả lời, hướng dẫn, phổ biến kiến thức về TCĐLCL cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thông qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá trên thị trường quốc tế.

Các dự án triển khai chương trình năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được thực hiện trong phạm vi cả nước, tác động tích cực đến nhận thức của toàn xã hội đối với vấn đề TCĐLCL, tạo động lực cho các doanh nghiệp quản lý, kiểm soát quá trình sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng và được xuất khẩu vào thị trường quốc tế đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho các doanh nghiệp.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra lĩnh vực TCĐLCL được đẩy mạnh, các đơn vị thanh tra lĩnh vực TCĐLCL đã phối hợp với thanh tra của các Bộ, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất, trong lưu thông và trong xuất nhập khẩu. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý và ngăn chặn nhiều trường hợp vi phạm quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực TCĐLCL, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, sản xuất kinh doanh trên cả nước.

Bên cạnh việc chỉ rõ vai trò, vị trí của hoạt động TCĐLCL đối với doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung, ông Đoàn Văn Bắc cũng đã có đánh giá về những đóng góp của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2 cho công tác quản lý Nhà nước về TCĐLCL, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn khu vực miền Trung ngày càng phát triển theo hướng năng suất, chất lượng; góp phần đẩy mạnh công tác quản lý thị trường chống gian lận thương mại và cạnh tranh không lành mạnh, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Theo ông Bắc, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2) là tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về TCĐLCL; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trên cả nước.

Qua nhiều năm hoạt động, với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm, QUATEST 2 đã khẳng định uy tín và vị thế hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ TCĐLCL tại Việt Nam.

Về đo lường, trung tâm cung cấp dịch vụ phê duyệt mẫu, kiểm định/hiệu chuẩn, các thiết bị đo lường cho các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo độ tin cậy, chính xác của phương tiện đo và là điều kiện cần thiết để thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường đối với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm kiểm soát tốt quá trình cung cấp dịch vụ, sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Về thử nghiệm, QUATEST 2 tiến hành tư vấn và cung cấp dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm thực phẩm, nông, lâm, thủy sản, … , quan trắc môi trường cho các cơ quan quản lý của các bộ ngành liên quan tại địa phương, đảm bảo độ tin cậy của kết quả thử nghiệm, đúng tiến độ yêu cầu giúp các cơ quan kiểm soát tốt các hoạt động thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn môi trường trên địa bàn quản lý.

Tư vấn và cung cấp dịch vụ thử nghiệm nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhằm kiểm soát tốt quá trình sản xuất cung cấp sản  phẩm có chất lượng ổn định đáp ứng yêu cầu khách hàng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường nội địa và quốc tế.

 Đoàn KRISS (Hàn Quốc) do ông Dr. Jin Wan CHUNG làm trưởng đoàn đã đến trụ sở Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2 thăm, làm việc và giao lưu. (Ảnh: QUATEST 2)

Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật và áp dụng phép đo, phương pháp thử mới trong nước và quốc tế để đáp ứng yêu cầu khách hàng; đặc biệt là việc nghiên cứu, khảo sát thử nghiệm các chỉ tiêu trên các nền mẫu chưa từng có tên trong các tài liệu kỹ thuật trong nước và quốc tế, nhằm phục vụ giải quyết các vấn đề nóng về vệ sinh an toàn thực phẩm, ví dụ như: thử nghiệm Tinopal, Acid Oxalic trên nền mẫu bún và bánh phở; thử nghiệm Auramine O (Vàng ô) trên nền mẫu thịt gà, măng, dưa cải; thử nghiệm chất kích thích tăng trưởng 6-benzylaminopurine trên nền mẫu giá đỗ, phenol trong thực phẩm, …

Về các hoạt động phối hợp, hợp tác với các tổ công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ, QUATEST 2 đã tiến hành lấy mẫu gửi mẫu đến các đơn vị thử nghiệm đủ năng lực sau đó cung cấp kết quả cho Tổng cục để kiến nghị đến Bộ KHCN, Chính phủ để điều tra nguyên nhân và xử lý môi trường biển miền Trung năm 2016.

Chứng nhận, giám định, kiểm tra nhà nước: tư vấn và cung cấp dịch vụ chứng nhận, giám định và kiểm tra nhà nước cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn cả nước giúp cho các doanh nghiệp kiểm soát tốt quá trình sản xuất, gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế, thông qua đó thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dung về chất lượng sản phảm, hàng hóa đem lại hiệu qua kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trung tâm còn đào tạo và hỗ trợ chương trình năng suất chất lượng theo dự án 712: ngoài các hoạt động đào tạo các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, thử nghiệm viên, hiệu chuẩn viên, năm 2014 và 2015, thông qua dự án 712.

Trung tâm Kỹ thuật 2 đã hỗ trợ cho 55 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000, các công cụ cải tiến chất lượng 5S, 7 công cụ thống kê, … hầu hết các doanh nghiệp được hỗ trợ theo chương trình này đều thực sự áp dụng tốt hệ thống, công cụ cải tiến chất lượng trong quá trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và đã được hội đồng nghiệm thu kiểm tra thực tế và đánh giá cao hiệu quả áp dụng.

Về nghiên cứu khoa học, ngoài công việc cung cấp dịch vụ thử nghiệm cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu, khối thử nghiệm đã tham gia nghiên cứu nhiều đề tài về ứng dụng triển khai phương pháp thử mới, nhằm khẳng định năng lực thử nghiệm góp phần phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Điển hình như các đề tài như đề tài nghiên cứu triển khai dự thảo quy trình thử nghiệm hàm lượng urea trong nước mắm bằng phương pháp thủy phân urease và phương pháp HPLC tạo dẫn xuất xanhthydrol đạt kết quả cao, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ban hành TCVN 8024:2009 và TCVN 8025:2009.

Đề tài “Khảo sát tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn  thành phố Đà Nẵng”: đã thực hiện việc mua mẫu, thử nghiệm nhằm đánh giá tồn dư chất tạo nạc, kháng sinh trong thịt gia súc, gia cầm; tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả; các chất bảo quản trong các loại thực phẩm, …

Ông Đoàn Văn Bắc nhấn mạnh rằng, với yêu cầu ngày càng cao về hoạt động TCĐLCL trong quá trình hội nhập quốc tế, tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Kỹ thuật 2 sẽ không ngừng nâng cao năng lực của cán bộ, đầu tư thiết bị hiện đại, nghiên cứu các lĩnh vực TCĐLCL mới đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Thời gian tới, phía trung tâm sẽ hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp trong khu vực miền Trung trong quá trình hội nhập và phát triển, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các sản phẩm hàng hóa trong sản xuất. Đồng thời, tư vấn, hướng dẫn giúp cho các đơn vị sản xuất áp dụng các tiêu chuẩn, kiểm soát chặt chẽ về đo lường chất lượng trong quá trình sản xuất, nhờ đó đã nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh các sản phẩm chủ lực của địa phương trên thị trường.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tham gia các dự án năng suất chất lượng nhằm tư vấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao năng suất lao động, kinh doanh đem lại hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

 Phong Lâm

Hoạt động TCĐLCL thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao năng suất trong doanh nghiệp(VietQ.vn) - Hoạt động TCĐLCL đang góp phần giúp đỡ các doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh và khẳng vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang