Văn phòng Chính phủ có Phó Chủ nhiệm thứ 7

author 14:17 22/09/2013

(VietQ.vn) - Thủ tướng vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Lục làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Lục, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Cao Lục sinh năm 1962, quê quán tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Ông từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ.

Hiện nay, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là TS Vũ Đức Đam. Ông sinh năm 1963, quê ở Hải Dương, sinh ra trong gia đình nông dân, từng học Công nghệ thông tin tại Bỉ.

Các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là Phạm Viết Muôn, Kiều Đình Thụ, Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Văn Tùng. Ông Nguyễn Cao Lục là Phó Chủ nhiệm thứ 7.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ  tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; bảo đảm thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Vào tháng 10 tới, dự kiến Quốc hội sẽ bầu thêm một Phó Thủ tướng thay cho đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đang đảm nhiệm chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc.

Trong nhiều nhiệm kỳ gần đây, Phó Thủ tướng phụ trách công tác Khoa học - Giáo dục - Y tế - Văn hóa, thể thao - Lao động, Thương binh và xã hội...thường được đề cử từ một Bộ trưởng đương nhiệm, từng học về kỹ thuật.

Một số chức danh khác ở Văn phòng Chính phủ.

TRỢ LÝ, THƯ KÝ THỦ TƯỚNG VÀ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Quốc Bảo

Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

2

Bùi Huy Hùng

Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

2

Nguyễn Sỹ Hiệp

Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

4

Nguyễn Duy Hưng

Trợ lý Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

5

Đặng Xuân Hoan

Trợ lý Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

6

Cao Xuân Thành

Trợ lý Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

7

Nguyễn Hữu Thành

Trợ lý Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

8 Đào Việt Ánh Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

9

Hà Minh Mạnh

Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

10 Tạ Minh Tuấn Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
11 Nguyễn Hoàng Anh Hàm Vụ trưởng,  Thư ký Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
12 Cấn Đình Tài Hàm Vụ trưởng,  Thư ký Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

 

THƯ KÝ, GIÚP VIỆC LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Trịnh

Hàm Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vũ Đức Đam

2 Đỗ Xuân Minh

Chuyên viên, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vũ Đức Đam

3

Vũ Tuấn Hải

Hàm Vụ phó, Giúp việc Phó Chủ nhiệm Kiều Đình Thụ

4

Trần Thị Bích Liên

Hàm Vụ phó, Giúp việc Phó Chủ nhiệm Phạm Viết Muôn 

5

Lê Anh Việt

Hàm Vụ phó, Giúp việc Phó Chủ nhiệm Nguyễn Hữu Vũ

6

Phạm Anh Tuấn 

Hàm Vụ phó, Giúp việc Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quang Thắng

7 

Vũ Quang Minh

Chuyên viên kiêm giúp việc Phó Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định

8 

Trần Lưu Kiên

Chuyên viên kiêm giúp việc Phó Chủ nhiệm Nguyễn Văn Tùng

 

Minh Phương


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang