3 kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm của Thủ đô Hà Nội

author 06:51 18/07/2021

(VietQ.vn) - Dự báo tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, TP. Hà Nội đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, lên kế hoạch tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… nhằm đạt mục tiêu cao nhất so với kế hoạch tăng trưởng của năm 2021.

Theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, căn cứ dự báo tình hình quốc tế, kịch bản tăng trưởng của cả nước và tình hình sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm, Hà Nội dự báo và xây dựng các kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để chỉ đạo, điều hành, phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất so với kế hoạch năm 2021.

3 kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm của Thủ đô Hà Nội

 3 kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm của Thủ đô Hà Nội.

Kịch bản 1 được đặt ra là kịch bản điều hành: Tăng trưởng quý III đạt 8,59%, quý IV đạt 9,12% và dự báo cả năm đạt 7,50%.

Kịch bản 2 được đặt ra là dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước cơ bản được kiểm soát trong tháng 7, không có ổ dịch trên địa bàn Thành phố và các khu công nghiệp, không phải áp dụng giãn cách xã hội. GRDP Quý III tăng 7,45%, quý IV tăng 7,85% và cả năm dự kiến đạt 6,85.

Kịch bản 3 là dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, quý III mới kiểm soát được dịch, các ngành dịch vụ vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, phục hồi chậm. GRDP quý III tăng 6,17%, quý IV tăng 6,44% và cả năm 2021 dự kiến đạt 6,12%.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao nhất, trong 6 tháng cuối năm, cùng với việc làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, Thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, chuyển hướng và tổ chức lại các hoạt động kinh tế. Bên cạnh đó, tận dụng cơ hội chuyển hướng đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn kinh tế để đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài; đa dạng hóa sản phẩm gắn với nâng cao sức cạnh tranh, phát triển thị trường, thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị thị trường trong nước và nước ngoài.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02 của Chính phủ, theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải, Hà Nội phấn đấu năm 2021, các chỉ tiêu về Môi trường kinh doanh được duy trì, Chỉ số PCI năm 2021 của Hà Nội nằm trong nhóm có thứ hạng cao. Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã duy trì công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính trên website/trang thông tin điện tử của đơn vị.,.

Bên cạnh đó, giữ vững tỉ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%. Tỉếp tục duy trì 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phấn đâu 50% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đạt mức độ 4; phấn đấu 50% số thủ tục hành chính có quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

 
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hà Nội có 13.125 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 165.730 tỷ đồng (tăng 4% về số lượng doanh nghiệp và giảm 7% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước).

Thực hiện thủ tục giảỉ thể cho 1.582 doanh nghiệp (tăng 33% so với cùng kỳ), 7.220 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 15% so với cùng kỳ), số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 5.687 doanh nghiệp (tăng 74% so với cùng kỳ).

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 315.248 doanh nghiệp
 

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đang chủ trì phối hợp với các đơn vị lên kế hoạch tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh sẽ tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm triệt để thời gian các thủ tục nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, nhất là các TTHC liên thông, rút gọn đầu mối, rút ngắn thời gian tiếp cận, xử lý trả hồ sơ.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao tỉ lệ sử dụng công trực tuyến đến người dân, doanh nghiệp; bảo đảm thời gian giải quyết TTHC đúng hạn và sớm trước quy định cho doanh nghiệp và người dân; duy trì tỷ lệ 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện qua mạng… Ngoài ra, đơn giản hóa thủ tục cho vay, sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, phân bổ và đẩy nhanh giải ngân vốn cho vay, giải quyết việc làm phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang