6 nhiệm vụ trọng tâm của nâng cao NSCL hàng hóa doanh nghiệp Hải Dương

authorHồng Anh 14:12 27/06/2015

(VietQ.vn) - Trong Đề án "Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 – 2020", tỉnh này xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm để dự án triển khai thực tế và mục tiêu hiệu quả.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia để thực hiện Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương đã xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2013 về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2020".

Theo đề án được lãnh đạo tỉnh Hải Dương phê duyệt, tỉnh này xác định Đề án hướng vào các nội dung hỗ trợ nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ chuyên gia về năng suất, chất lượng (NSCL) cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước làm nòng cốt cho phong trào NSCL tại các doanh nghiệp, hỗ trợ khả năng tiếp cận, xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến...tạo chuyển biến về NSCL và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhiều sản phẩm nông sản chủ lực của Hải Dương áp dụng VietGap, giá cả hợp lý

Nhiều sản phẩm nông sản chủ lực của Hải Dương áp dụng VietGap, giá cả hợp lý

Cụ thể Đề án tập trung triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ:

Nhiệm vụ 1: Khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất sản phẩm, năng suất lao động, chất lượng, năng lực quản lý chất lượng của doanh nghiệp: nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng năng suất, chất lượng, năng lực quản lý chất lượng.

Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ xây dựng 05 mô hình doanh nghiệp điểm về NSCL với việc xây dựng, áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến NSCL trong doanh nghiệp.

Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ các doanh nghiệp trong xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến NSCL, đăng ký, áp dụng mã số mã vạch; thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và tham gia giải thưởng chất lượng Quốc gia

Nhiệm vụ 4: Cung cấp công cụ, thực hiện đánh giá chất lượng của sản phẩm, hàng hóa; đo lường NSCL địa phương nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao NSCL trong khuôn khổ phối hợp triển khai chương trình NSCL Quốc gia.

Nhiệm vụ 5: Triển khai xây dựng tổ chức tư vấn, tổ chức đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng nhu cầu phong trào NSCL của địa phương.

Nhiệm vụ 6: Hình thành, thúc đẩy hoạt động NSCL trên cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và khả năng tiếp cận văn bản pháp quy, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiên NSCL tiên tiến; đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang