Cần Thơ: Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về đo lường

author 18:49 05/10/2021

(VietQ.vn) - UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về việc Triển khai Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Sự kiện: CHUYÊN ĐỀ: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 996

Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngày 28/7/2021, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về việc triển khai Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo đó, giai đọan 2021 – 2025, TP.Cần Thơ phấn đấu phát triển được ít nhất 05 chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại đáp ứng nhu cầu quản lý Nhà nước và đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp; bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít nhất 120 lượt người tham gia hoạt động đo lường;

Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường theo đúng hướng dẫn của Bộ KH&CN thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho ít nhất 02 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 20 lượt doanh nghiệp, tổ chức bao gồm doanh nghiệp có vốn Nhà nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân;

Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 02 phòng thí nghiệm được công nhận trên địa bàn thành phố cho các lĩnh vực đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Giai đoạn 2026-2030, hỗ trợ và khuyến khích xã hội hóa ít nhất 05 chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp; Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đo lường, ít nhất 150 lượt tham gia hoạt động đo lường.

Triển khai chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho ít nhất 03 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 30 lượt doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp có vốn Nhà nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân.

Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường, ít nhất 03 phòng thử nghiệm được công nhận trên địa bàn thành phố cho các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Đối tượng thực hiện, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn trên địa bàn thành phố; Các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và các phòng thí nghiệm được công nhận cho các lĩnh vực đo lường trên địa bàn thành phố; Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường và tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch đề ra.

 Linh Nhi

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang