Bình Định: Triển khai đánh giá hoạt động đổi mới đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

author 15:03 01/10/2021

(VietQ.vn) - Sau khi tiến hành đánh giá thực tế tại doanh nghiệp và xem xét các tài liệu liên quan, Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Định nhận thấy các doanh nghiệp đều cần thiết xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường để đổi mới hoạt động đo lường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Sự kiện: CHUYÊN ĐỀ: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 996

Thực hiện nhiệm vụ “Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Định đã thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng đo lường tại một số doanh nghiệp có danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, Chi cục cũng tiến hành thông báo, tuyên truyền về các mục tiêu, lợi ích của việc tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế nhằm nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng của Đề án; đồng thời Chi cục tiến hành xây dựng kế hoạch hỗ trợ triển khai xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác truyền thông và làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp, đã có 5 doanh nghiệp thực hiện đăng ký tham gia và cam kết xây dựng, áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường. Cụ thể: Công ty CP kinh doanh khí Miền nam – Chi nhánh miền trung tại Bình Định, Chi nhánh công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Bình Định, Nhà máy phân bón Long Mỹ - Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định, Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy thức ăn gia súc Bình Định và Công ty CP muối và Thực phẩm Bình Định.

Khảo sát thực trạng đo lường tại Công ty Petrolimex Bình Định.

 

 

Sau khi tiến hành đánh giá thực tế tại doanh nghiệp và xem xét các tài liệu liên quan, Chi cục nhận thấy các doanh nghiệp đều cần thiết xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường để đổi mới hoạt động đo lường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, xét về các tiêu chí: Trình độ nhân lực, chủng loại phương tiện đo đang sử dụng, thị trường tiêu thụ sản phẩm, năng lực tài chính… các thành viên thực hiện nhiệm vụ đã thống nhất chọn Nhà máy phân bón Long Mỹ thuộc Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định để hỗ trợ xây dựng và áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường trong năm 2021.

Nhiệm vụ chính của Chương trình đảm bảo đo lường tại Nhà máy Phân bón Long mỹ bao gồm: Phân tích thực trạng đảm đo lường tại nhà máy; tiến hành rà soát sửa đổi, bổ sung văn bản quản lý nghiệp vụ kỹ thuật hiện hành; đổi mới quy trình kiểm tra, phương pháp đo; đầu tư phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Nâng cao nghiệp vụ đo lường cho cán bộ, công nhân viên thông qua các lớp đào tạo chuyên sâu về đo lường; triển khai áp dụng, công bố sử dụng dấu định lượng trên các sản phẩm phân bón do nhà máy sản xuất…

Việc thực hiện xây dựng và áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường sẽ giúp nhà máy tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, giá thành sản phẩm; kiểm soát chặt chẽ các quá trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, sự phù hợp của định lượng sản phẩm theo quy định pháp luật; từ đó, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, hàng hóa trong cả nước và hội nhập quốc tế.

Linh Nhi 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang