Chứng nhận ISO 14001:2015: Doanh nghiệp hạn chế rủi ro về môi trường

author 15:11 23/09/2021

(VietQ.vn) - ISO 14001:2015 giúp Công ty Cổ phần khoáng sản RED STONE xác định, quản lý, giám sát và kiểm soát các vấn đề môi trường một cách toàn diện.

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn được quốc tế đồng ý đưa ra yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường.

Nhờ ISO 14001:2015 Công ty Cổ phần khoáng sản RED STONE cải thiện hiệu suất môi trường thông qua việc sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan. Giống như các hệ thống quản lý ISO khác, ISO 14001 cũng sử dụng cấu trúc cấp cao. Điều này có nghĩa là có thể được tích hợp dễ dàng vào bất kỳ hệ thống quản lý ISO hiện có nào.

ISO 14001 bao gồm nhu cầu cải tiến liên tục của một hệ thống tổ chức và cách tiếp cận các vấn đề môi trường.

Nhờ có chứng nhận ISO 14001:2015 doanh nghiệp hạn chế các rủi do về môi trường
 Ảnh minh họa.

Theo đại diện Công ty Cổ phần khoáng sản RED STONE, sau khi áp dụng ISO 14001:2015 giúp công ty tuân thủ yêu cầu theo luật định, quy định hiện tại và tương lai. Tăng sự tham gia của lãnh đạo và nhân viên. Nâng cao uy tín và niềm tin của các bên liên quan thông qua truyền thông chiến lược.

Đạt được mục tiêu kinh doanh chiến lược bằng cách kết hợp các vấn đề môi trường vào quản lý kinh doanh. Cung cấp lợi thế cạnh tranh và tài chính thông qua hiệu quả được cải thiện và giảm chi phí. Khuyến khích hiệu quả môi trường tốt hơn của các nhà cung cấp bằng cách tích hợp chúng vào hệ thống kinh doanh của tổ chức.

ISO 14001:2015 đáp ứng các xu hướng mới nhất, bao gồm sự công nhận ngày càng tăng của các công ty về nhu cầu các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến tác động môi trường như biến động khí hậu và bối cảnh cạnh tranh làm việc.

Chứng nhận được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 không phải là yêu cầu và có nhiều lợi ích từ việc sử dụng tiêu chuẩn mà không cần thông qua quy trình chứng nhận được công nhận. Tuy nhiên, chứng nhận của bên thứ ba - nơi một tổ chức chứng nhận độc lập kiểm tra hệ thống theo các yêu cầu của tiêu chuẩn - là một cách báo hiệu cho các bên liên quan đánh giá tổ chức/doanh nghiệp đã thực hiện đúng tiêu chuẩn. 

Công ty Cổ phần khoáng sản RED STONE đã tìm thấy thành công trên một loạt lĩnh vực, bao gồm giảm tiêu thụ năng lượng và nước, tiếp cận có hệ thống hơn để tuân thủ pháp luật và cải thiện hiệu suất môi trường nói chung. Ngoài việc tăng khả năng cạnh tranh thông qua kiểm soát chất lượng chính xác hơn, ISO 14001 còn củng cố niềm tin của UPCON vào phương pháp bằng cách chứng minh nó tạo ra lượng khí thải CO2 ít hơn 90% so với viêc thay thế bê tông. Hơn nữa, chứng nhận của UPCON giúp cho sự tham gia và động lực của nhân viên đã tăng lên, an toàn với kiến thức rằng họ đang đóng góp tích cực cho môi trường thông qua các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang