CTCP chứng khoán Globalmind Capital bị phạt trên 650 triệu đồng

author 06:39 18/09/2019

(VietQ.vn) - UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital với 6 lỗi vi phạm hành chính, tổng mức phạt là 665 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 703/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital (Công ty), (địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TP.HCM) với 6 lỗi vi phạm hành chính, tổng mức phạt là 665 triệu đồng.

 Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty bị phạt 200 triệu đồng vì đã cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chấp thuận (Quyết định số 128/QĐ-UBCK ngày 29/11/2011 của UBCKNN về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty đã hết hạn từ ngày 29/01/2016. Ngày 16/05/2018, UBCKNN đã có công văn số 3093/UBCK-CNTT yêu cầu Công ty giải trình việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến khi chưa được UBCKNN chấp thuận. Tại thời điểm kiểm tra (ngày 11/07/2019), Công ty vẫn nhận lệnh giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư qua điện thoại và chưa đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến với UBCKNN).

Phạt tiền 85 triệu đồng do thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoặc không có ủy quyền của ĐHĐCĐ (Trong năm 2019, Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 55 tỷ đồng lên 155 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018. Theo đó, phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua là bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép hiện tại là môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, ngày 26/02/2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện chuyển 38,5 tỷ đồng đặt cọc mua bất động sản và 61,1223 tỷ đồng đặt cọc mua cổ phần/chứng khoán (theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 25/02/2019) nhưng không thông qua ĐHĐCĐ).

Phạt tiền 150 triệu đồng do không xây dựng hệ thống quản lý tách bạch tiền của khách hàng (tại thời điểm kiểm tra, Công ty chưa hoàn thiện việc xây dựng hệ thống quản lý tách bạch tiền của khách hàng theo phương thức nhà đầu tư trực tiếp mở tài khoản tại ngân hàng thương mại).

Phạt tiền 85 triệu đồng do không thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ (tại thời điểm kiểm tra, Công ty chưa thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ).

Phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018, Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 25/02/2019 của HĐQT về thông qua các giao dịch đặt cọc, nhận chuyển nhượng bất động sản và giao dịch đặt cọc, mua cổ phần/chứng khoán; Công ty không trình bày nội dung về giao dịch với người có liên quan trong báo cáo tài chính quý 1/2019).

Phạt tiền 85 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác (Tại các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính định kỳ tháng 12/2018 và tháng 1-6/2019, Công ty báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đều trên 180%. Tuy nhiên sau khi thực hiện tính toán lại cho thấy tại báo cáo tháng 12/2018 và tháng 1/2019, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty <180%, tại báo cáo tháng 1-6/2019 tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty <150%). Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Dính hàng loạt vi phạm, Chứng khoán Sen Vàng bị xử phạt 185 triệu đồng(VietQ.vn) - UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng, tổng mức phạt là 185 triệu đồng.

Thanh Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot