Đảm bảo đo lường giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế

author 07:08 15/06/2024

(VietQ.vn) - Sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án 996, Bắc Giang đã hỗ trợ các địa phương trong việc tư vấn, đào tạo hỗ trợ xây dựng chương trình đảm bảo đo lường tại DN được lựa chọn tham gia chương trình, đào tạo 02 khóa chuyên gia tư vấn xây dựng chương trình đảm bảo đo lường. Đến nay đã có 19 người được công nhận chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng chương trình đảm bảo đo lường...

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án 996 đã đạt một số kết quả nhất định. Cụ thể, hỗ trợ các địa phương trong tư vấn, đào tạo, hỗ trợ xây dựng chương trình đảm bảo đo lường tại DN được lựa chọn tham gia chương trình, đào tạo 02 khóa chuyên gia tư vấn xây dựng chương trình đảm bảo đo lường. Đến nay đã có 19 người được công nhận chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng chương trình đảm bảo đo lường.

Hiện cả nước đã có 50 tỉnh thành, 03 bộ ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án 996. Một số tỉnh thành đã triển khai việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình đảm bảo đo lường.

Cụ thể: Thái Nguyên đã triển khai hỗ trợ xây dựng chương trình đảm bảo đo lường trong 03 năm ở các doanh nghiệp: Cán thép Gia Sàng, Xăng dầu Bắc Thái, HTX chè Hảo Đạt và bước đầu đã thành công với mô hình hỗ trợ xây dựng chương trình đảm bảo đo cho HTX chè Hảo Đạt. Một số tỉnh khác như Hà Giang, Vĩnh Phúc, Bình Định đã triển khai hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia chương trình đảm bảo đo lường.

Tại Thái Nguyên bước đầu đã thành công với mô hình hỗ trợ xây dựng chương trình đảm bảo đo cho HTX chè Hảo Đạt.

Tại Bắc Giang đã thực hiện hỗ trợ xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường cho 05 doanh nghiệp, cụ thể: Công ty CP nước sạch Bắc Giang, Công ty TNHH vật tư ngành nước Phú Thịnh, Công ty CP Xây dựng Thành Đô, Công ty CP tập đoàn FEC, Công ty TNHH Nấm dược liệu Andeco; Đã tiến hành khảo sát 75 đơn vị lựa chọn hỗ trợ xây dựng chương trình đảm bảo đo cho doanh nghiệp.

Các nội dung đã hỗ trợ doanh nghiệp gồm: Tổ chức tư vấn doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm cho 03 tổ chức kiểm định (Công ty CP Nước sạch Bắc Giang, Công ty TNHH Vật tư Ngành nước Phú Thịnh, Công ty CP Tập đoàn FEC; áp dụng hệ thống ISO 9001 cho 01 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu (Công ty CP Xây dựng Thành Đô);

Tổ chức đào tạo cho các cán bộ của doanh nghiệp tham gia chương trình đảm bảo đo lường về phương pháp đo, hướng dẫn sử dụng cân định lượng, hướng dẫn thực hiện phép đo xăng dầu, ước lượng độ không đảm bảo đo, xác nhận giá trị sử dụng của các phương pháp, đảm bảo đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn…, các quy định pháp luật về đo lường, quy định về triển khai Đề án 996 trong doanh nghiệp. Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế.

Thứ nhất, qua đánh giá kết quả thực hiện đề án 966 năm 2022, tình hình triển khai thực hiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, kinh nghiệm triển khai 03 năm của tỉnh Thái Nguyên với 03 DN có điều kiện về chuyên môn, trình độ, phương pháp quản lý đo lường ở các mức độ khác nhau bước đầu nhận thấy: đối với doanh nghiệp có trình độ, công nghệ sản xuất còn giản đơn, quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã do nhận thức còn hạn chế, đầu tư cho công nghệ, đào tạo con người, trang thiết bị đo lường chưa cao; Ngược lại, các doanh nghiệp lớn, có nhiều phép đo thì việc triển khai chương trình hỗ trợ theo Đề án 996 chưa có nhiều nội dung thực hiện; Các DN có trình độ công nghệ cao, lãnh đạo công ty đã quan tâm thực hiện quy định trong quá trình sử dụng phương tiện đo để kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thì Đề án 996 ít có nội dung hỗ trợ.

Thứ hai, đội ngũ triển khai Đề án ở trung ương và địa phương còn thiếu số lượng, thiếu kinh nghiệm. Trên cả nước hiện có 19 chuyên gia đủ điều kiện cấp chứng chỉ và điều kiện tham gia tư vấn chương trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp.

Thứ ba, văn bản pháp luật chưa có quy định về cơ chế tài chính. việc hỗ trợ doanh nghiệp đang thực hiện theo cơ chế vận dụng, hoặc áp dụng theo hình thức đề tài khoa học, nhiều thủ tục, giấy tờ, doanh nghiệp ngại tham gia.

Để đẩy mạnh việc thực hiện chương trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp, cần một số giải pháp như: Tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định của Đề án 996 đến cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về hiệu quả áp dụng chương trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp; Tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên gia, tư vấn Đề án 996 để thúc đẩy hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về đo lường, đề án 996 ở cả trung ương và tổ chức các lớp đào tạo tại địa phương; Đề xuất các cơ quan cấp trên tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho việc áp dụng chương trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp.

Hoạt động triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa là hoạt động cần thiết, rất cần sự quan tâm, chỉ đạo, hưởng ứng của lãnh đạo doanh nghiệp; sự chung tay của các cấp, các ngành trong phối hợp triển khai thực hiện. Việc triển khai hiệu quả Chương trình giúp doanh nghiệp, tổ chức nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

 Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang