Triển khai Dự án quản lý biến đổi khí hậu – trung hoà Carbon theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14068-1:2023

author 11:03 14/06/2024

(VietQ.vn) - Bộ tiêu chuẩn ISO 14060 mang lại lợi ích cho tổ chức và các bên liên quan trên toàn thế giới bằng cách cung cấp sự rõ ràng và tính nhất quán cho việc định lượng báo cáo, giám sát, kiểm tra xác nhận lượng khí nhà kính thải ra và loại bỏ cũng như tính trung hòa carbon.

Biến đổi khí hậu do hoạt động của con người được xác định là một trong những thách thức lớn nhất mà thế giới phải đối mặt và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến doanh nghiệp và công dân trong những thập kỷ tới. Biến đổi khí hậu tác động đến hệ thống con người và tự nhiên, có thể gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến tài nguyên sẵn có, hoạt động kinh tế, đa dạng sinh học và hạnh phúc của con người.

Để ứng phó, các sáng kiến quốc tế, khu vực, quốc gia và địa phương đang được khu vực công và tư nhân phát triển, thực hiện nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu bằng cách giảm khí nhà kính trong khí quyển trái đất cũng như hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14060 mang lại lợi ích cho tổ chức và các bên liên quan trên toàn thế giới bằng cách cung cấp sự rõ ràng và tính nhất quán cho việc định lượng báo cáo, giám sát, kiểm tra xác nhận lượng khí nhà kính thải ra vào, loại bỏ cũng như tính trung hòa carbon.

Tiêu chuẩn ISO 14068-1:2023 cung cấp cách tiếp cận chuẩn hóa để đạt được và chứng minh tính trung hòa carbon. Tiêu chuẩn này áp dụng cho đối tượng tức là các tổ chức và các sản phẩm.

Cách tiếp cận theo thứ bậc ưu tiên đến hành động giảm thiểu phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp, đồng thời tăng cường loại bỏ khí nhà kính. Việc các tổ chức và sản phẩm đạt được tính trung hoà carbon đòi hỏi hành động giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường loại bỏ khí nhà kính, do đó có thể hỗ trợ các quốc gia thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và đạt được các mục tiêu của thoả thuận Paris.

Trung hoà carbon được định nghĩa là “Tình trạng trong một khoảng thời gian xác định, lượng khí thải carbon đã giảm đi nhờ việc giảm thiểu khí nhà kính hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính và nếu vẫn lớn hơn 0 thì sẽ được cân bằng bằng cách bù đắp”.

Triển khai Chương trình định hướng cho tiến trình trung hoà carbon năm 2024 để thực hiện Tầm nhìn STAMEQ, ngày 12/6/2024, Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (STAMEQ) và BSI Việt Nam đã tổ chức cuộc họp triển khai Dự án Quản lý sự biến đổi khí hậu – Trung hoà Carbon theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14068-1:2023 cho các đơn vị của Uỷ ban. Tham dự cuộc họp có TS. Hà Minh Hiệp – Quyền Chủ tịch Uỷ ban cùng Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và TS. Lê Duyên Anh – Tổng giám đốc BSI Việt Nam, đại diện BSI Việt Nam tại Hà Nội.
Tại cuộc họp, hai Bên đã trao đổi, thảo luận mục tiêu, nội dung sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, BSI Việt Nam sẽ đào tạo cho các đơn vị thuộc Uỷ ban tiêu chuẩn ISO 14068-1:2023 và hướng dẫn các đơn vị chức năng thực hiện định lượng khí nhà kính, thực hiện biện pháp cần thiết như giảm phát thải, tăng cường loại bỏ, bù đắp qua đó chứng minh sự trung hoà carbon của Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.
 
Thành Trung-Vụ HCHQ 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang