Danh sách số lượng bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

author 06:08 26/01/2016

(VietQ.vn) - Hơn 1.500 đại biểu biểu quyết, thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gồm 246 người. cho các vị trí ủy viên Trung ương chính thức, dự khuyết.

Sự kiện: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Ngày 25/1, các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu danh sách nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Sau đó, Đoàn Chủ tịch họp, xem xét cho ý kiến về việc ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Sau khi Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu, đại hội bầu Ban Kiểm phiếu và tiến hành biểu quyết để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Danh sách số lượng bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIITheo dự kiến, Đại biểu Đại hội Đảng sẽ bầu các ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII vào hôm nay (26/1)

Đại hội đã biểu quyết danh sách ứng cử chính thức vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gồm 220 người cho các vị trí ủy viên Trung ương chính thức, 26 người cho các vị trí ủy viên dự khuyết.

 Trong danh sách người được đề cử vào vị trí ủy viên chính thức có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và một số vị khác trong Bộ Chính trị thuộc diện quá tuổi để tái cử.

Theo quy chế bầu cử của đại hội, vì đã tham gia chuẩn bị nhân sự trước đó nên tất cả đều viết đơn từ chối nhận đề cử.

Thống kê được có 9 ủy viên Bộ Chính trị gồm: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; phụ trách Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải; phụ trách Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa... xin rút.

Tương tự, trong danh sách 28 ứng viên vào vị trí ủy viên dự khuyết, có sáu trường hợp từ chối nhận đề cử.

Theo quy chế bầu cử, những trường hợp từ chối nhận đề cử này đều phải đưa ra đại hội để bỏ phiếu quyết định có đồng ý cho rút hay không.

Ngày 28.1, kết quả bầu cử sẽ được công bố tại phiên bế mạc Đại hội. Tổng bí thư và Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ ra mắt chính thức.Ngày 28/1, kết quả bầu cử sẽ được công bố tại phiên bế mạc Đại hội. Tổng bí thư và Ban chấp hành Trung ương khóa XII sẽ ra mắt chính thức.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo kết quả kiểm phiếu. Theo đó đa số đại biểu đồng tình để các trường hợp đã từ chối nhận đề cử ra khỏi danh sách ứng cử.

Như vậy, sau khi bỏ phiếu, danh sách đề cử bổ sung còn 21 ứng viên cho ủy viên Trung ương chính thức; 22 cho ủy viên dự khuyết.

Cộng với danh sách do Trung ương khóa XI giới thiệu (199 chính thức và 22 dự khuyết) thì tổng số ứng viên của hai bảng lần lượt là 220 và 44.

Bốn hôm trước, đại hội đã chốt số lượng ủy viên Trung ương khóa XII là 180 chính thức và 20 dự khuyết. Đây là số được bầu.

Theo quy chế bầu cử của đại hội, danh sách bầu cử chính thức có số dư không quá 30% so với số được bầu. Danh sách chung bầu ủy viên Trung ương chính thức, gồm số do Trung ương giới thiệu và số được đề cử bổ sung đảm bảo yêu cầu này. Riêng danh sách chung bầu ủy viên dự khuyết thì vượt quá xa.

Để xử lý tình huống này, thực hiện quy chế bầu cử, đại hội đã bỏ phiếu tiếp để sàng lọc số đề cử bổ sung dự khuyết theo nguyên tắc lấy kết quả từ cao xuống thấp. Khoảng 21 giờ 30, Đoàn Chủ tịch công bố kết quả kiểm phiếu, giữ lại bốn đề cử bổ sung cho “bảng” dự khuyết.

Như vậy, đến lúc này, danh sách bầu cử chính thức của Đại hội XII là 220 ứng viên cho các vị trí ủy viên Trung ương chính thức và 26 ứng viên cho vị trí ủy viên dự khuyết.

Được biết, sau khi Ban chấp hành trung ương khoá XII được bầu, ngày 27/1, đại hội nghỉ để Ban Chấp hành Trung ương khoá mới họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ báo cáo Đại hội kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII trước khi Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đọc diễn văn bế mạc Đại hội vào sáng 28/1.

Hồng Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang