Đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp quốc gia có tính dự báo

author 14:49 18/05/2021

(VietQ.vn) - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp quốc gia để nghiên cứu các vấn đề lớn, có tính dự báo cùng với các đề tài nhằm giải quyết vấn đề bức xúc cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chúc mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh các quan điểm, chủ trương của Đảng về khoa học và công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo – được xác định là nền tảng, quốc sách hàng đầu, động lực phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập cũng như cách mạng công nghiệp 4.0.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành KH&CN đối với sự phát triển của đất nước nói chung và công tác của Ban Kinh tế Trung ương nói riêng, đồng chí Trần Tuấn Anh cho biết, trong thời gian qua, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN đã phối hợp kịp thời, hiệu quả.

Qua đó, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu của hai cơ quan với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định của Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế-xã hội, KHCN và đổi mới sáng tạo. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN, đổi mới sáng tạo trong tham mưu hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội…

Để công tác phối hợp được thực chất, hiệu quả hơn nữa, đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý, trong quá trình triển khai quy chế phối hợp, hai cơ quan cần chủ động, tiếp cận, bám sát các nội dung Nghị quyết và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; quan tâm đến công tác đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp quốc gia để nghiên cứu các vấn đề lớn, có tính dự báo cùng với đề tài nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; chú trọng nghiên cứu các vấn đề mới về lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế-xã hội của các nước, làm cơ sở để tham khảo trong quá trình tham mưu, đề xuất các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế-xã hội của nước ta...

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (phải) và Phó Trưởng ban Kinh tế TƯ Nguyễn Hữu Nghĩa, ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Anh Tuấn. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của đồng chí Trần Tuấn Anh và Ban Kinh tế Trung ương.

Với sứ mệnh thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, trong những năm qua, Bộ KH&CN đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp công tác của Ban Kinh tế Trung ương.

Bộ KH&CN cũng tích cực tham gia công tác tham mưu, cung cấp thông tin cho Ban Kinh tế Trung ương trong việc xây dựng nhiều chỉ đạo quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong phát triển kinh tế. Tiêu biểu như: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Trong đó, nhiều nhiệm vụ, giải pháp về KH&CN và đổi mới sáng tạo đã được giao cho Bộ KH&CN, qua đó, giúp định hướng về chủ trương cho việc triển khai các nhiệm vụ của Bộ KH&CN nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cho cả giai đoạn tới.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, trong thời gian tới, toàn ngành KH&CN tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện giải pháp đột phá chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 như đã được phân công tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đó là đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ KH&CN, đổi mới sáng tạo, tạo sự bứt phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, để KH&CN và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành nền tảng, quốc sách hàng đầu và là động lực cho sự phát triển.

Tại buổi lễ, hai cơ quan đã ký Quy chế phối hợp công tác với nội dung hợp tác toàn diện từ các hoạt động nghiên cứu, tham mưu đề xuất; thẩm định các đề án, dự án lớn về phát triển kinh tế-xã hội, KH&CN và đổi mới sáng tạo đến trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các toạ đàm, hội thảo, diễn đàn...

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang