Đẩy nhanh tiến độ chi trả kinh phí hỗ người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

author 14:00 29/08/2022

(VietQ.vn) - Ban Chỉ đạo Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2353/BHXH-BCĐ gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ chi trả kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ban chỉ đạo đánh giá, qua nắm bắt tình hình thực hiện đến nay, về cơ bản BHXH tỉnh/thành phố đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người lao động. Tuy nhiên, tại một số tỉnh, thành phố tiến độ chi trả chưa đáp ứng được yêu cầu, còn lúng túng trong công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ chi trả. Để đảm bảo hoàn thành việc chi trả đúng tiến độ theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 11/8/2022, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh/thành phố tập trung triển khai đúng tiến độ; đồng thời tăng cường quản lý một số nội dung sau:

Thứ 1. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát hồ sơ, giải quyết, chi trả hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng theo quy định. Kịp thời liên hệ, thông báo cho người lao động đến nhận hỗ trợ đối với trường hợp đăng ký nhận tiền mặt, bổ sung thông tin đối với các trường hợp thông tin nhận hỗ trợ chưa chính xác.

 Đẩy nhanh tiến độ chi trả kinh phí hỗ người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh tư liệu

Thứ 2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được phân loại theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ mà trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền giao quyền tự chủ tài chính chưa xác định tỷ lệ % tự chủ, theo hướng dẫn tại khoản 3 Công văn số 4744/LĐTBXH-VL ngày 17/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì BHXH tỉnh, thành phố có văn bản (văn bản phải nêu thời hạn trả lời phù hợp với thời hạn chi trả cuối cùng và ghi rõ không chịu trách nhiệm về quyền lợi của người lao động trong trường hợp không nhận được văn bản hoặc văn bản gửi chậm hơn thời hạn) đề nghị cơ quan có thẩm quyền giao quyền tự chủ tài chính xác định tỷ lệ % tự chủ của đơn vị làm căn cứ để xác định đối tượng thụ hưởng và chi trả kinh phí hỗ trợ. Văn bản xác định tỷ lệ tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan giao quyền tự chủ phải được lưu trữ cùng hồ sơ chi trả hỗ trợ cho người lao động.

Thứ 3. Việc xác định người lao động được tiếp tục chi trả hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15: “người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn”. Thời hạn nộp hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Hồ sơ tiếp nhận phải được lưu cùng hồ sơ chi trả để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm toán.

Thứ 4. Căn cứ quy định về đối tượng hưởng hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại khoản 6 Công văn số 4744/LĐTBXH-VL ngày 17/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh rà soát, kiểm tra kỹ đối với các trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, đã chết, chỉ chi trả hỗ trợ trong trường hợp sau:

Có quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng ban hành sau ngày 30/9/2021;

Người lao động chết sau thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ.

Thứ 5. Báo cáo kết quả thực hiện: Đối với các tỉnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15, khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam theo mẫu ban hành tại Công văn số 2216/BHXH-CSXH trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15, các tỉnh còn lại chậm nhất đến hết ngày 10/9/2022.

PV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang