Vai trò của lãnh đạo đối với hoạt động quản lý chất lượng

author 06:35 09/09/2023

(VietQ.vn) - Vai trò của lãnh đạo là một trong những nguyên tắc cơ bản quan trọng đối với quản lý chất lượng. Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất đồng bộ giữa mục đích, đường lối và môi trườngg nội bộ trong doanh nghiệp. Hoạt động chất lượng sẽ không có kết quả nếu không có sự cam kết triệt để của cấp lãnh đạo và lôi kéo được mọi người cùng tham gia để đạt mục tiêu chung.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, vai trò của chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ngày càng quan trọng. Đồng thời, chất lượng cũng là một trong những yếu tố quyết định đến việc mở rộng thị trường của doanh nghiệp.

Để đạt được chất lượng mong muốn cần phải có sự quản lý đúng đắn. Hoạt động quản lý trong lĩnh vực chất lượng được gọi là quản lý chất lượng. Hoạt động này bao gồm các hoạt động nhằm định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng. Quản lý chất lượng đảm bảo cho các doanh nghiệp làm đúng những việc phải làm. Các doanh nghiệp muốn nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, phải tìm hiểu và áp dụng có hiệu quả các tư tưởng và công cụ quản lý chất lượng.

 Người lãnh đạo có vai trò củng cố giá trị và khuyến khích sự sáng tạo, đi đầu ở mọi cấp trong toàn bộ doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Theo đó, vai trò của lãnh đạo là một trong những nguyên tắc cơ bản quan trọng đối với quản lý chất lượng. Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất đồng bộ giữa mục đích, đường lối và môi trườngg nội bộ trong doanh nghiệp. Hoạt động chất lượng sẽ không có kết quả nếu không có sự cam kết triệt để của cấp lãnh đạo và lôi kéo được mọi người cùng tham gia để đạt mục tiêu chung.

Lãnh đạo doanh nghiệp phải có tầm nhìn cao, xây dựng những giá trị rõ ràng, cụ thể và hướng vào khách hàng, cần có sự cam kết và tham gia của từng cá nhân lãnh đạo với tư cách một thành viên của doanh nghiệp. Lãnh đạo phải chỉ đạo và tham gia xây dựng các chiến lược, hệ thống và các biện pháp huy động sự tham gia và tính sáng tạo của mọi nhân viên để xây dựng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp.

Thông qua việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động như lập kế hoạch, xem xét đánh giá hoạt động của doanh nghiệp, lãnh đạo cần ghi nhận những kết quả đạt được của nhân viên. Người lãnh đạo có vai trò củng cố giá trị và khuyến khích sự sáng tạo, đi đầu ở mọi cấp trong toàn bộ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, để đạt hiệu quả trong quản lý chất lượng thì cam kết của mọi thành viên trong doanh nghiệp cũng là nguyên tắc cơ bản. Bởi con người là nguồn nhân lực quan trọng nhất của một doanh nghiệp và sự tham gia đầy đủ với những hiểu biết và kinh nghiệm của họ có thể được sử dụng cho lợi ích của doanh nghiệp.

Thành công trong cải tiến chất lượng công việc phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng, nhiệt tình hăng say trong công việc của lực lượng lao động. Doanh nghiệp cần phải tạo điều kiện để nhân viên học hỏi, nâng cao kiến thức và thực hành những kỹ năng mới.

Doanh nghiệp cần có hệ thống khen thưởng và ghi nhận để tăng cường sự tham gia của mọi thành viên vào mục tiêu chất lượng của doanh nghiệp. Những yếu tố liên quan đến vấn đề an toàn, phúc lợi xã hội của mọi nhân viên cần phải gắn với mục tiêu cải tiến liên tục và các hoạt động của doanh nghiệp.

Việc áp dụng nguyên tắc này có nhiều tác dụng như: Đối với lập kế hoạch - mọi người tự nguyện tham gia vào cải tiến kế hoạch và thực hiện thắng lợi kế hoạch đó; Đối với thiết lập mục đích - mọi người tự nguyện gánh vác công việc để đạt mục tiêu; Đối với quản lý điều hành - mọi người tham dự vào các quyết định điều hành và cải tiến quá trình; Đối với quản lý nguồn nhân lực - mọi người thỏa mãn hơn với công việc của mình và tham gia tích cực vào sự phát triển bản thân họ vì lợi ích của doanh nghiệp.

Mai Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang