Đồng Tháp: Tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn chặn buôn lậu xăng dầu trên tuyến biên giới

author 06:19 17/12/2021

(VietQ.vn) - Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu trên tuyến biên giới.

Thực hiện Công văn số 20/BCĐ389-VPTT ngày 25/11/2021 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên tuyến biên giới, vùng biển, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND huyện, thành phố thực tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Đồng thời, nắm chắc tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng các phương án, kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh xăng giả, kém chất lượng, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn buôn lậu xăng dầu trên tuyến biên giới
 

Đặc biệt, xác định trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân, nếu để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng xăng dầu diễn ra phức tạp, kéo dài trên địa bàn quản lý, mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả; biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Bên cạnh đó, giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Quản lý thị trường theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các lực lượng chức năng và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định.

Cũng liên quan đến việc kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, tại tỉnh Cà Mau, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh này cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, vận chuyển trái phép xăng dầu, than qua biên giới, vùng biển.

Rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, bất cập, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh xăng dầu, than, nhất là các quy định về công tác quản lý, chế tài xử lý đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, vận chuyển trái phép xăng dầu, than qua biên giới, vùng biển.

Bên cạnh đó, các đơn vị, lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra cơ bản, xây dựng các phương án, kế hoạch, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, vận chuyển trái phép xăng dầu, than qua biên giới, vùng biển.

Ngoài ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo.

Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang