Dự án Vườn Vua (Phú Thọ) thực hiện đúng quy định pháp luật!

author 12:53 17/03/2020

(VietQ.vn) - Vừa qua, có thông tin cho rằng, Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua do Công ty CP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ làm chủ đầu tư triển khai thi công chưa được cấp phép xây dựng, được chính quyền địa phương ưu ái khi hợp thức hóa một số sai phạm, mua bán biệt thự trái pháp luật... Về vấn đề này, chúng tôi xin đăng ý kiến chính thức của chủ đầu tư để rộng đường dư luận...

Trao đổi với PV, đại diện Công ty CP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ cho biết, Công ty CP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ được UBND tỉnh Phú Thọ giao làm chủ đầu tư Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua tại huyện Thanh Thủy, theo Giấy chứng nhận đầu tư số 181021000464 (cấp lần đầu ngày 28/07/2011, điều chỉnh lần thứ sáu ngày 31/01/2020).

Ngày 04/09/2012, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất, mặt nước cố định cho Công ty CP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ để đầu tư xây dựng Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua, tại địa bàn các xã: Đồng Luận, Trung Nghĩa và Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy. Tiếp đến, tại Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 12/12/2012, Dự án được UBND huyện Thanh Thủy phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các xã: Trung Nghĩa, Đồng Luận, Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy.

Công trình Cầu Đồng Quang kết nối Hà Nội - Thanh Thủy. 

Ngày 14/12/2012, Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ ký kết hợp đồng thuê đất số 1123/HĐTĐ cho Dự án. Đến ngày 17/01/2013, Dự án được UBND tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và đến ngày 09/9/2013, UBND huyện Thanh Thủy ra Quyết định số 1284/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cho Dự án.

Ngày 02/04/2014, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 712/QĐ-UBND thu hồi một phần diện tích đất thuộc Dự án giao cho UBND xã Trung Thịnh quản lý để làm hệ thống thủy lợi. Đến ngày 08/08/2017, UBND huyện Thanh Thủy ra Quyết định số 2468/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua tại các xã: Đồng Luận, Trung Nghĩa và Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy.

Ngày 13/02/2018, UBND huyện Thanh Thủy tiếp tục phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua. Ngày 30/09/2019, UBND huyện Thanh Thủy đã có Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua tại các xã: Trung Nghĩa, Trung Thịnh, Đồng Luận, huyện Thanh Thủy.

Như vậy, căn cứ Quyết định về chủ trương đầu tư, giao đất, phê duyệt quy hoạch, hồ sơ pháp lý được cơ quan chức năng phê duyệt, thì tháng 9/2012, Dự án Vườn Vua được UBND tỉnh Phú Thọ giao đất; đến tháng 9/2013, Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi được cấp phép quy hoạch, Công ty CP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ đã triển khai tiếp hồ sơ thiết kế theo quy định. Do đó, đến cuối năm 2014 và đầu năm 2015, Công ty mới tiến hành thi công xây dựng một số hạng mục công trình. Chính vì thế, căn cứ theo các quy định của pháp luật, Công ty thấy rằng, Dự án Vườn Vua thuộc đối tượng miễn cấp phép xây dựng.

Cụ thể, theo Điều 19 về Giấy phép xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ: “1.Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình sau đây: b) Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh và các văn bản pháp lý khác liên quan, trong đó có quy định tại: “h) Không yêu cầu thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của dự án đầu tư thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500”.Và cho đến thời điểm này, Nghị quyết trên vẫn còn hiệu lực thi hành.

Cùng với đó, căn cứ Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, các công trình thuộc dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua thuộc các công trình được miễn giấy phép xây dựng: ((d)Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;d) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định; e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa).

Mặt khác, Công ty cũng được hướng dẫn nếu như có nhu cầu cấp phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng thì theo Điểm d, Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp phép xây dựng quy định Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng, yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

Cũng theo chủ đầu tư Dự án Vườn Vua cho biết thêm: “Trong thời gian thực hiện Dự án từ khi có Giấy chứng nhận đầu tư năm 2011 cho đến nay, Dự án đã được các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ tới thăm, kiểm tra chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng đúng tiến độ, tạo điều kiện cấp các văn bản thủ tục hành chính đầy đủ theo quy định của pháp luật”.

Trong đó, bao gồm: Giấy chứng nhận đầu tư số 181021000464 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 28/07/2011 và điều chỉnh thay đổi lần thứ nhất ngày 20/09/2011, điều chỉnh thay đổi lần thứ hai ngày 03/02/2012, điều chỉnh thay đổi lần thứ ba ngày 22/07/2014, điều chỉnh thay đổi lần thứ 4 ngày 05/09/2014, điều chỉnh thay đổi lần thứ 5 ngày 23/07/2019 và điều chỉnh lần thứ 6 ngày 31/01/2020; Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 04/09/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi và giao đất, mặt nước cố định cho Công ty CP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ để đầu tư xây dựng Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua, tại địa bàn các xã: Đồng Luận, Trung Nghĩa và Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy; Quyết định số 712/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi một phần diện tích đất thuộc Dự án giao cho UBND xã Trung Thịnh quản lý để làm hệ thống thủy lợi; Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích, loại đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho Công ty CP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ tại xã: Đồng Luận, Trung Nghĩa, Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Hợp đồng thuê đất số 1123/HĐTĐ ngày 14/12/2012 và số 138/ HĐTĐ ngày 11/12/2017; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 485183; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất số CG030737; Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 09/09/2013 của UBND huyện Thanh Thủy về phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; Quyết định số 2468/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết ngày 02/04/2014; Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ngày 13/02/2018; Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ngày 30/09/2020; Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 83/TD-PCCC do Công an PCCC - Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 30/12/2016; Biên bản nghiệm thu công tác PCCC của Phòng cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Phú Thọ ngày 20/01/2017; Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự số 12/GCN ngày 8/3/2017 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp; Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm số 74/2016/ATTP-CNĐK ngày 28/11/2016, số 76/2019/ ATTP-CNĐK ngày 30/12/2019.

Dự án Vườn Vua Resort & Villas đã góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển du lịch tại huyện Thanh Thủy (Phú Thọ). 

Song song đó, nhiều thủ tục hành chính khác cũng đã được Công ty thực hiện đầy đủ và được cơ quan chức năng cho phép đầu tư xây dựng. Nhiều công trình, tài sản trên đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh khai thác; hàng trăm công trình như khu biệt thự, nhà hàng, karaoke, trung tâm hội nghị, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình vui chơi giải trí… được nghiệm thu PCCC.

Việc mua bán biệt thự du lịch hoàn toàn được phép theo Văn bản số 105/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 17/01/2019 của Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên Môi trường và Văn bản số 298/BXD-QLN ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng trả lời cho Công ty theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa chính thức mở bán biệt thự và chưa ký hợp đồng mua bán nào. Khi Công ty chính thức công bố mở bán biệt thự du lịch trên website của Công ty trong thời gian tới phù hợp.

Vườn Vua giai đoạn đầu của Dự án là khu vực còn rất hoang sơ, đầm lầy, ngập úng, canh tác khó khăn, đời sống người dân chưa được cải thiện và được xếp vào khu vực miền núi khó khăn, do vậy, chính sách của Đảng và Nhà nước quy định cho cả nước, cũng như tại khu vực miền núi huyện Thanh Thủy, đều có chính sách ưu đãi thu hút đầu tư và miễn thuế để phát triển kinh tế địa phương. Do vậy, việc Công ty được miễn thuế đất là đúng quy định của pháp luật, cơ quan thuế đã ra các Quyết định miễn thuế cho Công ty hoàn toàn đúng và đầy đủ.

Không có việc Công ty tự ý chuyển đổi mục đích sai quy định 108.266,5 m2 đất nuôi trồng thủy sản sang đất thương mại dịch vụ, việc đầu tư xây dựng cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất là được phép của cơ quan chức năng, thực hiện đúng các quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được cơ quan chức năng Phú Thọ cấp phép đúng quy trình. Trên thực tế thực hiện Dự Án, đến thời điểm này, Công ty mới sử dụng 14ha đất thương mại dịch vụ để thực hiện thi công xây dựng các công trình theo Quy hoạch được duyệt, không vượt tổng số diện tích đất thương mại được cấp là 22,3ha.

Có thể thấy, kể từ khi Dự Án Vườn Vua Resort & Villas đã khiến bộ mặt kinh tế của khu vực có nhiều thay đổi, đời sống của người dân quanh vùng cũng cải thiện rõ rệt, diện mạo nông thôn mới, hiện đại dần, đô thị hoá và kinh tế thương mại dịch vụ phát triển đa dạng như hiện nay. Thành quả đó có đóng góp chính từ hoạt động đầu tư phát triển Dự Án Vườn Vua Resort & Villas, cụ thể, hiện Dự Án đã và đang tạo việc làm cho gần 300 cán bộ công nhân viên hưởng lương và gần 600 công nhân, người lao động thuộc các nhà thầu thi công xây dựng, cũng như tiêu thụ hàng hoá nguyên vật liệu, vật tư thiết bị, dịch vụ sản phẩm cho hàng trăm nhà cung cấp địa phương trong nhiều năm nay.

Từ những vấn đều nêu trên, có thể thấy Công ty CP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ trong quá trình thực hiện dự án đã thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư. Công ty và UBND huyện Thanh Thủy, UBND tỉnh Phú Thọ đã làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, triển khai và thực hiện dự án trên tinh thần thượng tôn pháp luật góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, giải quyết công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên trong công ty và người dân trên địa bàn.

Phú Thọ đồng hành cùng doanh nghiệp tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trước dịch Covid-19(VietQ.vn) - Phú Thọ là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, mặc dù vậy đến nay du lịch Phú Thọ phát triển chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của mình. Từ khi Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy được ban hành và triển khai thực hiện, du lịch Phú Thọ cũng có những bước thay đổi đáng kể.

Theo Thời báo chứng khoán Việt Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang