Giao hàng không phù hợp với hợp đồng giải quyết thế nào?

authorLan Ninh 19:09 21/10/2016

(VietQ.vn) - Tôi đặt mua hàng của công ty A nhưng khi giao hàng tôi thấy hàng hóa bên bán giao không đúng. Vậy tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình

Sự kiện: Tư vấn pháp luật vietq

Độc giả Hoàng Minh Dũng (Hà Đông, Hà Nội): Tôi đặt mua văn phòng phẩm của công ty A nhưng khi giao hàng tôi thấy hàng hóa bên bán giao không phù hợp với hàng hóa mà chúng tôi đã thỏa thuận. Vây chúng tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Giao hàng không phù hợp với hợp đồng giải quyết thế nào?

Giao hàng không phù hợp với hợp đồng giải quyết thế nào? Ảnh minh họa 

Luật sư trả lời:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 39 Luật Thương mại 2005 quy định hàng hoá được coi là không phù hợp với hợp đồng: "Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hoá mà bên bán đã giao cho bên mua".

Khi công ty A không giao hàng không phù hợp với hợp đồng thì công ty A phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Để xác định trách nhiệm gì thì bạn cần xem lại thỏa thuận trong hợp đồng giải quyết trường hợp này như thế nào, nếu không có thỏa thuận thì sẽ áp dụng quy định của pháp luật tại Điều 40 Luật Thương mại 2005:

 "1. Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó;

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của Luật này, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;

3. Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng".

Tư vấn về việc nhập hộ khẩu cho con khi chồng chưa ly hôn vợ cũ(VietQ.vn) - Hiện tại chồng tôi vẫn chưa ly hôn vợ cũ, tôi muốn đăng ký cho con nhập hộ khẩu vào gia đình bố mẹ đẻ của tôi thì thủ tục như thế nào?

Như vậy, khi phát hiện là hàng hóa không phù hợp với hợp đồng thì bạn cần thỏa thuận lại với công ty A về việc khắc phục việc giao hàng không đúng với cam kết. Nếu không thỏa thuận được thì bạn có quyền khiếu nại trong thời hạn quy định tại điều 318 Luật Thương mại 2005: "trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 237 của Luật này, thời hạn khiếu nại do các bên thỏa thuận, nếu các bên không có thoả thuận thì thời hạn khiếu nại được quy định như sau:

1. Ba tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về số lượng hàng hoá;

2. Sáu tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về chất lượng hàng hoá; trong trường hợp hàng hoá có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là ba tháng, kể từ ngày hết thời hạn bảo hành;

3. Chín tháng, kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc trong trường hợp có bảo hành thì kể từ ngày hết thời hạn bảo hành đối với khiếu nại về các vi phạm khác.

Thời hạn khiếu nại được tính từ ngày bạn phát hiện việc giao hàng không phù hợp với hợp đồng. Và bạn phải cung cấp đầy đủ chứng cứ để chứng minh việc công ty A giao hàng không phù hợp với hợp đồng để đảm bảo là bạn đúng.

Nếu Công ty A không chịu trách nhiệm thì theo Điều 319 Luật Thương mại 2005 trong vòng 2 năm kể từ ngày quyền và nghĩa vụ của công ty bạn bị xâm phạm công ty bạn có quyền khởi kiện ra tòa án để giải quyêt vụ việc này (nếu các bên không lựa chọn cơ quan tài phán là trọng tài): "Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 237 của Luật này". 

Luật sư Trịnh Anh Dũng

Văn phòng Luật sư Trịnh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang