Hình thành tủ sách hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng

author 06:15 26/11/2020

(VietQ.vn) - Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã xuất bản 40 cuốn sách về các hệ thống quản lý quốc tế, mô hình và phương pháp tiên tiến, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp.

Hướng đến mục tiêu thúc đẩy, nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp Việt Nam thông qua tăng cường phổ biến kiến thức và kỹ năng áp dụng các hệ thống quản lý quốc tế, các mô hình và phương pháp tiên tiến và công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình thành công về hoạt động năng suất, chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam, trong quá trình triển khai chương trình, nhiều tài liệu liên quan đã được xây dựng để phục vụ Hội nghị hội thảo đào tạo hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp triển khai các dự án năng suất chất lượng.

Đặc biệt, trong 3 năm gần đây được sự chỉ đạo thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ và cơ quan thường trực chương trình là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 40 cuốn sách năng suất chất lượng được xuất bản và đưa vào sử dụng rộng rãi nhằm hình thành tủ sách năng suất chất lượng cho các ngành, các địa phương, và là tài liệu tham khảo hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng cũng như để bạn đọc quan tâm tham khảo.

Đây là công trình xuất bản sách với sự tham gia nhiệt huyết của một nhóm gần 20 chuyên gia, cán bộ khoa học công nghệ và khoa học quản lý thuộc các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng suất, đào tạo, đổi mới sáng tạo đến từ các cơ quan quản lý, trường Đại học, trung tâm đào tạo, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, các hội khoa học kỹ thuật... để biên dịch, biên soạn, biên tập, hiệu chỉnh các đầu sách. Sách được xuất bản theo các nhóm chủ đề.

40 cuốn sách năng suất chất lượng được xuất bản và đưa vào sử dụng rộng rãi nhằm hình thành tủ sách năng suất chất lượng cho các ngành, các địa phương. 

11 cuốn sách về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, như quản lý về chất lượng (ISO 9001), về quản lý môi trường (ISO 140011) về an toàn thực phẩm (ISO 22000), về an toàn thông tin (ISO/IEC 27001), về phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (ISO/IEC 17025), về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001), về năng lượng (ISO 50001), về rủi ro (ISO 31000), về chất lượng hàn (ISO 3834), về dòng nguyên vật liệu (ISO 14001) và đổi mới sáng tạo (ISO 56002).

8 cuốn sách về mô hình và phương pháp tiên tiến, như quản lý chất lượng toàn diện (TQM), quản lý tinh gọn (LEAN), kiểm toán năng lượng ứng dụng quản lý tri thức (KM). Năng suất xanh GP thẻ điểm cân bằng (BSC), mô hình nhóm huấn luyện (TWI) và năng suất với cách mạng công nghiệp 4.0.

15 cuốn sách về công cụ cải tiến năng suất chất lượng, như 7 công cụ kiểm soát chất lượng (7 tools), 7 công cụ mới trong quản lý chất lượng (7 new tools), 6 sigma, duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM), quản lý trực quan (VM), loại bỏ lãng phí (7W), sơ đồ chuỗi giá trị (VSM) cân bằng chuyền (Heijunka), chuyển đổi nhanh (SMED), phòng chống sai lỗi (Poka Yoke), bảng kiểm soát chất lượng nhóm kiểm soát chất lượng (QCC), nghiên cứu thao tác và thời gian thực hành 5S…

6 cuốn sách dạng cẩm nang và sổ tay hướng dẫn. Cẩm nang về các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến về thực hành nông nghiệp tốt (GAP), về quản lý an toàn thực phẩm, về hạch toán chi phí dùng nguyên liệu (MFCA) và sổ tay hướng dẫn về áp dụng HACCP - GMP - GHP, về năng suất cao hơn và nơi làm việc tốt hơn.

Để thuận tiện trong việc tham khảo cho các nhà quản lý và bạn đọc quan tâm về nội dung cuốn sách cho các doanh nghiệp tìm kiếm, vận dụng kiến thức để thực hành vào doanh nghiệp mình đa số sách được trình bày theo 3 phần. Phần đầu là nội dung cơ bản tổng quát hóa các vấn đề cốt lõi của hệ thống quản lý mô hình phương pháp và công cụ cải tiến được đề cập. Phần này khái quát về lịch sử hình thành và quá trình phát triển các nội dung chủ yếu và lợi ích áp dụng.

Phần thứ hai là nội dung hướng dẫn áp dụng vào doanh nghiệp thông qua các bước áp dụng, cách thức thực hành tại doanh nghiệp, các điểm quan tâm và cần lưu ý. Phần cuối là những nghiên cứu điển hình, các điểm thành công, các mô hình điểm ở doanh nghiệp qua các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được triển khai. Sách cẩm nang được trình bày theo hệ thống vấn đề/ nội dung để dễ tra cứu, sổ tay hướng dẫn được trình bày nội dung kết hợp ví dụ hoặc nghiên cứu điển hình để người đọc dễ hiểu và tham khảo.

Hy vọng với 40 cuốn sách năng suất chất lượng được xuất bản và phát hành sẽ tạo dựng tủ sách năng suất chất lượng, bước đầu giải đáp vấn đề về tìm kiếm nội dung quan tâm cũng như cách thức áp dụng hệ thống quản lý mô hình, phương pháp và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Xa hơn nữa là thực hiện chiến lược nâng cao năng suất chất lượng cho các địa phương, doanh nghiệp trong những năm tiếp theo nhằm không ngừng phát triển sản phẩm, cải thiện mức độ sẵn sàng tiếp cận với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trần Thị Tuyết - Nguyễn Kim Thanh (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang