Lĩnh vực khoa học công nghệ chiếm hơn 44% về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

author 06:19 29/05/2019

(VietQ.vn) - Lĩnh vực khoa học công nghệ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 81,9 triệu USD, chiếm 44,7% tổng vốn đầu tư.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 183 triệu USD. Trong đó, 55 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư của Việt Nam đạt 98,3 triệu USD. Có 14 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm là 84,8 triệu USD.

Theo lĩnh vực đầu tư, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 81,9 triệu USD, chiếm 44,7% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực ngân hàng đứng thứ hai với 37,1 triệu USD và chiếm 20,3% tổng vốn đầu tư; thông tin và truyền thông đứng thứ 3 với gần 31 triệu USD, chiếm 16,9% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.

 Khoa học công nghệ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Ảnh Internet

Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã đầu tư sang 25 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với 1 dự án quy mô vốn lớn 59,8 triệu USD, Tây Ban Nha là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư.

Hoa Kỳ xếp thứ 2 với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 44,3 triệu USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư. Campuchia xếp thứ 3 với tổng vốn đầu tư 38 triệu USD, chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư; tiếp theo là Malaysia, Nam Phi, Canada...

Để hướng tới đầu tư ra nước ngoài, các doanh nghiệp đề nghị Cục Đầu tư nước ngoài giúp các nhà đầu tư nhận biết và áp dụng luật pháp, cơ chế, chính sách chính thức và phi chính thức liên quan đến đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam cũng như chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của các nước tiếp nhận đầu tư.

Bảo Thanh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang